Վնասներուն Համապատասխան Արձանագրութիւն

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը կը թելադրէ (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) վնաս կրողները անյապաղ եւ անպայման կատարեն իրենց վնասներուն գծով ոստիկանական համապատասխան արձանագրութիւնը (ضبط شرطة),  ուր պէտք է նկարագրուած ըլլայ  իրենց կալուածին (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) իրավիճակը: Սոյն վաւերաթուղթը արձանագրելու համար, նախ՝ ներկայանալ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի գրասենեակ (Ս.Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահ), ստանալու դիմումի պատճէնը,  ապա՝  ներկայանալ հետեւեալ […]

Անշարժ Գոյքի (Կալուածային) Վնասներու Ցանկագրման Աշխատանք

Հալէպի զանազան շրջաններուն մէջ ընդհանրապէս եւ Նոր Գիւղի մէջ մասնաւորապէս մեծաթիւ հայ ընտանիքներ անշարժ գոյքի մեծ թէ փոքր վնասներ կրեցին: Վնասներու ցանկարգման եւ հատուցման համար երկու տեսակի գործ կը ձեւակերպուի: Առաջինը՝ փոքր վնասներու արժեւորման եւ հատուցման աշխատանք (դուռ, պատուհան, եւայլ), ուր արժեւորումն ու 30 առ հարիւր համեմատութեամբ (ըստ պարագային) հատուցումը պիտի կատարուի յանձնախումբիս կողմէ, վնասուած կալուածը […]

Սննդածրարներու Մատակարարման Գործընթաց

Սննդածրարներու մատակարարման գործընթացը կ՚ընթանայ հետեւեալ ձեւով.- Դիմողը կը ներկայանայ Ս.Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահէն ներս գործող համապատասխան յանձնախումբին մօտ, Ընտանեկան Տետրակին հիման վրայ արձանագրութիւն կը կատարէ եւ կը ստանայ իր ծրարը: Երբեմն կը պատահի, որ ծրարները պատրաստ չըլլալու պատճառով ստիպուած կ՚ըլլայ յանձնախումբը արձանագրութեան կատարման յաջորդ օրը յանձնել սնունդը:

Սննդամթերքի Մատակարարում

Համապատասխան յանձնախումբի աշխատանքով կը կատարուի տնտեսական ծանր վնասներ կրող եւ կարիքաւոր ընտանիքներու սննդական ծրարներու մատակարարումը:

Վիրաւորներու Հիւանդանոց Փոխադրում

Առողջապահականի համապաքասխան յանձնախումբը օգտակար կը դառնայ վիրաւորներու հիւանդանոց փոխադրութեան գործին եւ կը շարունակէ հետաքրքրուիլ անոնց վիճակներով (յաճախ այցելելով) մինչեւ հիւանդանոցէն դուրս գալը եւ երբեմն նաեւ անկէ ետք: Առողջապահական բաժնի ծառայութիւնները կը մատուցուին Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի հետ համագործակցաբար, միութեան ընկերաբժշկական կեդրոնին ճամբով, ուր կը գործէ նաեւ տարրալուծարան: Այս շրջագծէն ներս պատրաստուած  է զանազան մասնագիտութիւնն ունեցող բժիշկներու […]

Առողջապահական Աշխատանքներ

Առողջապահական բնագաւառի ծառայութիւններու կը ներառեն բոլոր այն պարագաները, որոնք քաղաքին մէջ տեղի ունեցող ռազմական գործողութիւններու հետեւանքներով մարմնային վնասներու կ՚ենթակուին (պայթում, դիպուկահարի գնդակ, հրացանաձգութիւն, եւայլն): Առողջապահական պարագաներուն նիւթական օժանդակութիւնը կը կատարուի ենթակային կողմէ դիմումի ներկայացումով եւ յանձնախումբի նիւթական կարողութիւններուն համաձայն:

Տեղափոխուածներու Պատսպարում

Թէժ շրջաններու մէջ գտնուող հայ ընտանիքները մեծ մասամբ իրենց պարագաներուն մօտ ապաստանեցան, իսկ անոնք, որոնք անօթեւան մնացին, անոնց պատսպարումը տեղի ունեցաւ Ազգային կալուածներէն Պետիկեան շէնքին մէջ: Տեղահանուածներէն ոմանց Մարմինը օգտակար դարձաւ նաեւ սննդակողով եւ դեղ տրամադրելով: Նշենք, որ գտնուեցան նաեւ բարերարներ, որոնք իրենց անբնակ տուները դրին Մարմնիս տրամադրութեան տակ, անտուններու պատսպարման համար օգտագործուելու համար: