Հայ Ծերանոցի Բնակիչներու Տեղափոխութիւն

Շտապ Մարմինը ակումբի երիտասարդներու օգնութեամբ Հայ Ծերանոցի բնակիչները տեղափոխեցին Կիւլպէնկեան Մայրանոց:

Տեղափոխուածներու Պատսպարում

Թէժ շրջաններու մէջ գտնուող հայ ընտանիքները մեծ մասամբ իրենց պարագաներուն մօտ ապաստանեցան, իսկ անոնք, որոնք անօթեւան մնացին, անոնց պատսպարումը տեղի ունեցաւ Ազգային կալուածներէն Պետիկեան շէնքին մէջ: Տեղահանուածներէն ոմանց Մարմինը օգտակար դարձաւ նաեւ սննդակողով եւ դեղ տրամադրելով: Նշենք, որ գտնուեցան նաեւ բարերարներ, որոնք իրենց անբնակ տուները դրին Մարմնիս տրամադրութեան տակ, անտուններու պատսպարման համար օգտագործուելու համար: