Քեսապի Աւերակները

Նոր Գիւղի Աւերակները

Վնասուած կալուածներ

Վնասներուն Համապատասխան Արձանագրութիւն

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը կը թելադրէ (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) վնաս կրողները անյապաղ եւ անպայման կատարեն իրենց վնասներուն գծով ոստիկանական համապատասխան արձանագրութիւնը (ضبط شرطة),  ուր պէտք է նկարագրուած ըլլայ  իրենց կալուածին (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) իրավիճակը: Սոյն վաւերաթուղթը արձանագրելու համար, նախ՝ ներկայանալ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի գրասենեակ (Ս.Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահ), ստանալու դիմումի պատճէնը,  ապա՝  ներկայանալ հետեւեալ […]

Անշարժ Գոյքի (Կալուածային) Վնասներու Ցանկագրման Աշխատանք

Հալէպի զանազան շրջաններուն մէջ ընդհանրապէս եւ Նոր Գիւղի մէջ մասնաւորապէս մեծաթիւ հայ ընտանիքներ անշարժ գոյքի մեծ թէ փոքր վնասներ կրեցին: Վնասներու ցանկարգման եւ հատուցման համար երկու տեսակի գործ կը ձեւակերպուի: Առաջինը՝ փոքր վնասներու արժեւորման եւ հատուցման աշխատանք (դուռ, պատուհան, եւայլ), ուր արժեւորումն ու 30 առ հարիւր համեմատութեամբ (ըստ պարագային) հատուցումը պիտի կատարուի յանձնախումբիս կողմէ, վնասուած կալուածը […]