Օժանդակութիւն Գալուստ Կիւլպէնկեան Հաստատութենէն

Օժանդակութիւն արաբ եղբայրներուն

Սննդածրարներու Օժանդակութիւն Արաբ Եղբայրներուն

«Օգնի՛ր Եղբօրդ» Մարդասիրական օգնութեան սննդածրարներէն մաս մը բաժնուեցաւ նաեւ արաբ եղբայրներուն:

«Օգնի՛ր Եղբօրդ» Մարդասիրական Երկրորդ Օժանդակութիւն

Մարդասիրական օգնութեան երկրորդ խմբաքանակի բեռը կշռած է 1 թոն 800 քիլոկրամ, մեծ խմբաքանակ կազմեցին դեղերը, որ տրամադրած էր «Արփիմետ» ընկերութիւնը:

Հայաստանէն Սուրիա Հասած Մարդասիրական Օգնութիւնը

Հայաստանէն Սուրիա ուղղուեցաւ Դաշնակցութեան «Օգնի՛ր եղբօրդ» նախաձեռնութեամբ սուրիահայութեան օժանդակելու նպատակով հաւաքուած առաջին մարդասիրական օգնութիւնը, որ կը պարունակէ 14 թոն սնունդ։ Հալէպի շտապ օգնութեան մարմինը կազմակերպչական աշխատանքներ տարաւ 1400 սննդակողով բաժնելու սուրիացի կարիքաւոր ընտանիքներուն։

«Օգնի՛ր Եղբօրդ» Օժանդակութիւնը Հալէպ Հասած է

Մարդասիրական օգնութիւնը Հալէպի Նահանգապետը կը ստանձնէ ՀՀ Գլխաւոր Հիւպատոսէն, որոնց կողքին նաեւ ներկայ էր Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեան:

Սննդածրարներու Մատակարարման Գործընթաց

Սննդածրարներու մատակարարման գործընթացը կ՚ընթանայ հետեւեալ ձեւով.- Դիմողը կը ներկայանայ Ս.Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահէն ներս գործող համապատասխան յանձնախումբին մօտ, Ընտանեկան Տետրակին հիման վրայ արձանագրութիւն կը կատարէ եւ կը ստանայ իր ծրարը: Երբեմն կը պատահի, որ ծրարները պատրաստ չըլլալու պատճառով ստիպուած կ՚ըլլայ յանձնախումբը արձանագրութեան կատարման յաջորդ օրը յանձնել սնունդը:

Սննդամթերքի Մատակարարում

Համապատասխան յանձնախումբի աշխատանքով կը կատարուի տնտեսական ծանր վնասներ կրող եւ կարիքաւոր ընտանիքներու սննդական ծրարներու մատակարարումը: