Վիրաւորներու Հիւանդանոց Փոխադրում

Առողջապահականի համապաքասխան յանձնախումբը օգտակար կը դառնայ վիրաւորներու հիւանդանոց փոխադրութեան գործին եւ կը շարունակէ հետաքրքրուիլ անոնց վիճակներով (յաճախ այցելելով) մինչեւ հիւանդանոցէն դուրս գալը եւ երբեմն նաեւ անկէ ետք: Առողջապահական բաժնի ծառայութիւնները կը մատուցուին Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի հետ համագործակցաբար, միութեան ընկերաբժշկական կեդրոնին ճամբով, ուր կը գործէ նաեւ տարրալուծարան: Այս շրջագծէն ներս պատրաստուած  է զանազան մասնագիտութիւնն ունեցող բժիշկներու […]

Առողջապահական Աշխատանքներ

Առողջապահական բնագաւառի ծառայութիւններու կը ներառեն բոլոր այն պարագաները, որոնք քաղաքին մէջ տեղի ունեցող ռազմական գործողութիւններու հետեւանքներով մարմնային վնասներու կ՚ենթակուին (պայթում, դիպուկահարի գնդակ, հրացանաձգութիւն, եւայլն): Առողջապահական պարագաներուն նիւթական օժանդակութիւնը կը կատարուի ենթակային կողմէ դիմումի ներկայացումով եւ յանձնախումբի նիւթական կարողութիւններուն համաձայն: