Քեսապի Աւերակները

Նոր Գիւղի Աւերակները

Օժանդակութիւն Գալուստ Կիւլպէնկեան Հաստատութենէն

Օժանդակութիւն արաբ եղբայրներուն

Վնասուած կալուածներ

Սննդածրարներու Օժանդակութիւն Արաբ Եղբայրներուն

«Օգնի՛ր Եղբօրդ» Մարդասիրական օգնութեան սննդածրարներէն մաս մը բաժնուեցաւ նաեւ արաբ եղբայրներուն:

«Օգնի՛ր Եղբօրդ» Մարդասիրական Երկրորդ Օժանդակութիւն

Մարդասիրական օգնութեան երկրորդ խմբաքանակի բեռը կշռած է 1 թոն 800 քիլոկրամ, մեծ խմբաքանակ կազմեցին դեղերը, որ տրամադրած էր «Արփիմետ» ընկերութիւնը:

Հայաստանէն Սուրիա Հասած Մարդասիրական Օգնութիւնը

Հայաստանէն Սուրիա ուղղուեցաւ Դաշնակցութեան «Օգնի՛ր եղբօրդ» նախաձեռնութեամբ սուրիահայութեան օժանդակելու նպատակով հաւաքուած առաջին մարդասիրական օգնութիւնը, որ կը պարունակէ 14 թոն սնունդ։ Հալէպի շտապ օգնութեան մարմինը կազմակերպչական աշխատանքներ տարաւ 1400 սննդակողով բաժնելու սուրիացի կարիքաւոր ընտանիքներուն։

«Օգնի՛ր Եղբօրդ» Օժանդակութիւնը Հալէպ Հասած է

Մարդասիրական օգնութիւնը Հալէպի Նահանգապետը կը ստանձնէ ՀՀ Գլխաւոր Հիւպատոսէն, որոնց կողքին նաեւ ներկայ էր Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեան:

Հայ Ծերանոցի Բնակիչներու Տեղափոխութիւն

Շտապ Մարմինը ակումբի երիտասարդներու օգնութեամբ Հայ Ծերանոցի բնակիչները տեղափոխեցին Կիւլպէնկեան Մայրանոց: