RELEASE NUMBER: 8 CALL FOR THE SAKE OF KESSAB

 On the 21st of  March 2014,  the military situation that has been in Syria for the last  three year, penetrated deeply into the coastal area where the Armenian town of  kessab and the surrounding villages are. Kessab,  evidence of the Giligian Kingdom in it historical and geographical aspects, has a unique meaning for the Armenian nation in general […]

Հաղորդագրութիւն Թիւ 8

Կոչ Յանուն Քեսապի Հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի անեղծ պահ­պան­ման, հայ­կա­կան բար­քե­րու ու սո­վո­րու­թիւն­նե­րու տա­րած­ման եւ հայ օճա­խի վառ պահ­ման փոք­րիկ հայ­րե­նիք է Քե­սա­պը: Հայ­կա­կա­նու­թիւն բու­րող այս տա­րած­քը այ­սօր խոց­ուած է, իր հետ խո­ցե­լով ամէն հա­յուսիրտ ու հո­գի: Բնա­կա­նա­բար հա­յու ներ­կա­յու­թիւնն ու բա­րե­կե­ցիկ կեան­քը Քե­սա­պի մէջ, ազ­գիս դա­րա­ւոր թշ­նա­մի` Թուրք­իոյ հա­մար, հաշտ աչ­քով դիտ­ուե­լիք բան չէր եւ եթէ Թուրք­ի­ան նա­խա­պէս Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի եւ Կի­լիկ­իոյ հո­ղե­րուն վրայ իր ոսո­խի վար­քը կը դր­սե­ւո­րէր Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը կազ­մա­կեր­պե­լով, ապա այ­սօր, Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ամ­եա­կի սե­մին` սուր­ի­ա­կան հայ­րե­նի­քի հո­ղե­րուն վրայ, ան իր գոր­ծօնդե­րա­կա­տա­րու­թիւնը ի սպաս կը դնէ հար­ուա­ծե­լու հա­մար Սուր­ի­ան եւ հա­յու­թիւնը:Թուրք­իոյ հա­յատ­եաց քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը կր­կին ան­գամ մը քօ­ղա­զերծ­ուի Քե­սա­պի մէջ: Քե­սապ հա­յա­ւա­նը վի­րա­ւոր է այ­սօր: Քե­սապ­ցիք ստի­պո­ղա­բար տե­ղա­հան­ուած են եւապաս­տա­նած Լա­թաք­իոյ մէջ, ուր Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Շտապ Օգ­նու­թեան եւ Վե­րա­կանգ­նու­մի Մարմ­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Ծո­վա­փի (Քե­սա­պի եւ Լա­թաք­իոյ) Շտապ Օգ­նու­թեան Գոր­ծա­դիր Մար­մի­նը կը փու­թայ օժան­դա­կել եւ հո­գալ ժո­ղո­վուր­դին անհ­րա­ժեշտկա­րիք­նե­րը: Անց­նող երեք տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին հայ­րե­նի թէ աշ­խար­հաս­փիւռ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը` ջա­նա­ցին նիւ­թա­պէս թէ՛ բա­րո­յա­պէս սա­տա­րել Սուր­իոյ հայ հա­մայն­քին: Այ­սօրտագ­նա­պա­հար շր­ջան­նե­րուն կը մի­ա­նայ նա­եւ Քե­սա­պը: Այ­սօր քե­սա­պա­հա­յու­թիւննէ, որ բո­լո­րիս օգ­նու­թեան կա­րիքն ու­նի: Քե­սա­պի եւ քե­սապ­ցի­նե­րուն նկատ­մամբ մեր ու­նե­ցած սի­րոյ բեր­քա­հա­ւա­քի ժամն է: Քե­սա­պի իւ­րա­քան­չիւր լեռ, այ­գի, ակ, աղ­բիւր յու­շե­րու վկա­յա­րան եւ յի­շա­տակ­նե­րումատ­եան է: Պէտք է տէր կան­գիլ այս բո­լո­րին: Ի ԴԻՄԱՑ` ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ  

Հաղորդագրութիւն Թիւ 7

 Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմնի աշխատանքները Յուլիս 2013ին, մէկ տարուան ժամանակաշրջան բոլորեցին: Ահազանգող պայմաններու, վտանգաւոր կացութիւններու եւ սարսափազդու սպառնալիքներու մթնոլորտի մէջ, սուրիահայութիւնը ամրապնդեց միասնականութեան սկզբունքով առաջնորդուող իր գոյերթը: Սուրիահայութիւնը ապրեցաւ դէպքերով, յուզմունքով, տառապանքով սակայն մաքառումով, աշխատանքով ու բարեգործութիւններով լեցուն տարի մը: Սուրիահայ համայնքը ապացուցեց, որ յանուն իր Ֆիզիքական գոյութեան եւ արժանապատուութեան պահպանման, կարողութիւնն ունի […]

Հաղորդագրութիւն Թիւ 6

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինս սուրիահայութեան ապրած ապահովական եւ տնտեսական այս ծանր օրերուն սննդեղէնի, առողջապահական եւ բնակարանային բնագաւառներուն մէջ իր կատարած օժանդակութիւններու կողքին, մեծապէս կը կարեւորէ կրթական բնագաւառին սատար հանդիսացող ծրագիրներու իրագործումը, մանաւանդ երբ այսօր Սուրիոյ հայկական բոլոր վարժարանները նիւթական մեծածախս կարիքներ հոգալու լուրջ դժուարութիւններ կը դիմագրաւեն: Սփիւռքի տարածքին գործող հայ դպրոցները ուսումնատուութեան օճախներ […]

Հաղորդագրութիւն Թիւ 5

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.Վեհափառ Հայրապետի կոչերուն եւ պատգամներուն ընդառաջ համայն հայութիւնը եկեղեցական թէ միութենական ներկայացուցիչներով ու ժողովուրդի լայն մասնակցութեամբ դրամահաւաքներ կազմակերպեց, սուրիական տագնապին մէջ իրենց հայ ազգակիցներուն օգնութեան հասնելու համար: Այն գումարները, որոնք ընդհանրապէս Սուրիայէն դուրս գտնուող անհատական կամ հաւաքական ճիգերով կատարուած նուէրներ են, եւ որոնք Վեհափառ Հօր կողմէ սուրիահայութեան օգնութեան համար […]

Հաղորդագրութիւն Թիւ 4

«ՕԳՆԻ՛Ր ԵՂԲՕՐԴ» Հ.Յ.Դ.ի նախաձեռնութեամբ իրականացած ծրագիրով, Սուրիոյ ժողովուրդին եւ սուրիահայութեան տրամադրուած մարդասիրական օժանդակութիւնները Հայաստանի Հանրապետութենէն՝ Երեւանէն Հալէպ հասան, Երեքշաբթի 16 Հոկտեմբեր 2012ին: Այս օժանդակութիւնները ընդգրկեցին 1400 տուփ սննդեղէն, որոնք բաժնուեցան հետեւեալ ձեւով.- •400 տուփ Սուրիոյ Կարմիր Մահիկ Միջազգային Կազմակերպութեան Հալէպի մասնաճիւղին ճամբով •50 տուփ Ռագգայի թաղականութեան ճամբով •50 տուփ Հասիչէի թաղականութեան ճամբով •50 տուփ Հալէպի […]

Հաղորդագրութիւն Թիւ 3

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը կը թելադրէ գաղութիս այն հայորդիները, որոնց բնակարանները, գործատեղիները կամ ինքնաշարժները վնասուած են քաղաքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն պատճառով (բախումներ, պայթումներ, ռմբակոծումներ) անյապաղ եւ անպայման կատարեն իրենց վնասներուն գծով ոստիկանական համապատասխան արձանագրութիւնը (ضبط شرطة),  ուր պէտք է նկարագրուած ըլլայ  իրենց կալուածին (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) իրավիճակը: Սոյն վաւերաթուղթը արձանագրելու համար, նախ՝ ներկայանալ […]

Հաղորդագրութիւն Թիւ 2

Մեր ժողովուրդի զաւակներուն արտակարգ իրավիճակներու բերումով՝ ռմբակոծումի ու անոր հետեւանքով վիրաւորուած կամ տեղափոխուած պարագաներուն, ըստ հնարաւորին անմիջական օժանդակութիւն հասցընելու նպատակով, Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը արդէն Հալէպի մէջ յառաջացուցած է Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը, որ իր գործադիրով ու ենթայանձնախումբերով կը գործէ եօթը կեդրոններու մէջ.- 1-     Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ գրասենեակ 4644040 2-     Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ գրասենեակ          […]

Հաղորդագրութիւն Թիւ 1

Սուրիական հայրենիքին վիճակուած տագնապի շրջագիծին մէջ, սուրիահայ կազմակերպութիւններն ու բարեսիրական միութիւնները, գլխաւորութեամբ հայ համայնքապետերուն յառաջացուցած են ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐՄԻՆը: Սուրիոյ հայկական կարեւորագոյն կեդրոններէն իւրաքանչիւրը, միասնակամութեան սկզբունքով առաջնորդուած եւ տեղական պայմաններուն ու կացութեանց համապատասխան աշխատանք կը ձեւակերպէ: Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմնի աշխատանքին շրագիծը պիտի  ընդգրկէ շտապ օգնութեան, օժանդակութեան եւ ապահովական մարզերը: Հալէպահայութեան բոլոր բաղադրիչներու ճիգերուն […]