ԳԱՄԻՇԼԻԻ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2013-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

Տոթք.Անդրանիկ Սարգիսեան                              Հայ Առաքելական Համայնք

Տոքթ.Զարեհ Սիմոնեան                                           Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Ղուկաս Ղուկասեան                                     Հայ Առաքելական Համայնք

Տիկին Սօսէ Խաչատուրեան                                  Հ.Մ.Ը.Մ.

Լուսինէ Յովհաննէսեան                                          Ս.Օ.Խ.

Տիկին Սիլվա Պետրոսեան                                      Ս.Օ.Խ.

Տիար Երուանդ Մովսէսեան                                   Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Շիրազ Ստեփանեան                                    Հ.Մ.Ը.Մ.

Տիար ԵուսէՖ Պարիշ                                                  Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Արժ.Յովսէփ Քահանայ                                             Հայ Կաթողիկէ Համայնք

 

 

Ճամբորդ անդամներ

Տիար Հասնի Ամասի                                                                  Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Զոհրապ Կիրակոսեան

 

Մահացած

Յր.Սիլվա Յովհաննէսեան