ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2012ին, կազմուեցաւ ՃԷԶԻՐԷԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-

Տիար Զարեհ Սիմոնեան                Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

Տիար Բաբգէն Սիմոնեան             Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն

Տոքթ.Անդրանիկ Սարգիսեան      Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն

Տիար Յովսէփ Պարիշան                Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն

Տիկին Սիլվա Յովհաննէսեան      Ս.Օ.Խաչ

Բարեշ.Աբրահամ Սրկ.Պետոյեան Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն

Տիար Հըսնի Աամասի                     Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն

Օր.Շուշիկ Շարոյեան                     Ս.Օ.Խաչ

Տիար Ղուկաս Ղուկասեան            Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն

Տիկին Անժէլ Յարութիւնեան        Ս.Օ.Խաչ

Տիար Երուանդ Մովսէսեան          Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

Տիկին Սօսէ Խաչատուրեան          Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն

Տիար Զոհրապ Կիրակոսեան        Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

Տիար Ռաֆֆի Արսէեան                 Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն

Տիար Խաչիկ Մելքոնեան               Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն