Յուլիս 2012ին, կազմուեցաւ ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-

Տիար Զարեհ Փօլատեան               Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն

Տիար Զարեհ Փամպուգեան           Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն

Տիար Ատուր Պոսնոյեան               Հայ Աւետարանական Համայնքապետութիւն

Տիար Պերճ Սանոսեան                  Հայ Աւետարանական Համայնքապետութիւն

Տիար Գէորգ Թորոսեան                 Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Տիար Ռաֆֆի Աւետիսեան            Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Տիար Յակոբ Գըլընճեան               Ս.Դ.Հ.Կուսակցութիւն

Տիար Յարութ Պալապանեան       Ս.Դ.Հ.Կուսակցութիւն

Տիար Ճորճ Տէմիրճեան                  Ռ.Ա.Կուսակցութիւն

Տիար Յարութ Պաղտասարեան    Ռ.Ա.Կուսակցութիւն

Տիար Վիգէն Աթթարեան               Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Էրնէստ Բիւզանդեան          Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիկին Մարալ Սէմէրճեան            Ս.Օ.Խաչ

Տիկին Անի Մուրատեան                Ս.Օ.Խաչ

Տիար Միսաք Սէմէրճեան             Գերմանիկ Վասպուրական Միութիւն

Տիար Եղիա Գրիգորեան                Ազգային Մշակութային Միութիւն

Տիար Ռաֆֆի Զէյթճեան                 Կրթասիրաց Մշակութային Միութիւն