ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

20 ՅՈՒԼԻՍ 2012-30 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2013

Տիար Զարեհ Փօլատեան                         Բերիոյ Հայոց Թեմ

Տիար Գէորգ Թորոսեան                            Հ.Յ.Դ.

Տիար Յարութ Պալապանեան                Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Ճորճ Տէմիրճեան                             ՌԱԿ

Տիար Յարութ Պաղտասարեան            ՌԱԿ

Տիար Վիգէն Աթթարեան                          Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Էրնեստ Բիւզանդեան                   Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Պերճ Սանոսեան                             Հայ Աւետարանական Համայնք

Տիար Զարեհ Փամպուքեան                   Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիկին Մարալ Սեմերճեան                     Ս.Օ.Խ.

 

31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ-31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2013

Տիար Զարեհ Փօլատեան                         Բերիոյ Հայոց Թեմ

Տիար ՌաՖՖի Աւետիսեան                     Հ.Յ.Դ.

Տիար Գէորգ Թորոսեան                            Հ.Յ.Դ.

Տիար Յակոբ Գլընճեան                             Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Յարութ Պալապանեան                Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Ճորճ Տէմիրճեան                             ՌԱԿ

Տիար Յարութ Պաղտասարեան            ՌԱԿ

Տիար Վիգէն Աթթարեան                          Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Էրնեստ Բիւզանդեան                   Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Պերճ Սանոսեան                             Հայ Աւետարանական Համայնք

Տիար Ատուր Պոսնոյեան                         Հայ Աւետարանական համայնք

Տիար Զարեհ Փամպուքեան                   Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիկին Մարալ Սեմերճեան                     Ս.Օ.Խ.

Տիկին Անի Մուրատեան                          Ս.Օ.Խ.

Տիար Միսաք Սեմէրճեան                       Գ.Վասպուրական

Տիար ՌաՖՖի Չէթճեան                            Կրթասիրաց Մշկթ.Միութիւն

Տիար Եղիա Գրիգորեան                           Ազգային Մշակութային Միութիւն

1 ՅՈՒՆՈՒԱՐ-31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2014

Տիար Յարութ Հայրապետեան              Բերիոյ Հայոց Թեմ

Տիար ՌաՖՖի Աւետիսեան                     Հ.Յ.Դ.

Տիար Գէորգ Թորոսեան                            Հ.Յ.Դ.

Տիար Քրիստափոր Պշտիկեան            Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Աբրահամ Զուպրիկեան              Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Կարօ Շուշանեան                           ՌԱԿ

Տիար Հանրի Արսլանեան                        Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Ճորճ Պոյնարեան                            Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար ՌաՖՖի Գազանճեան                   Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Ատուր Պոսնոյեան                         Հայ Աւետարանական համայնք

Տիկին Մարալ Սեմերճեան                     Ս.Օ.Խ.

Տիկին Անի Մուրատեան                          Ս.Օ.Խ.

Տիար Եղիա Գրիգորեան                           Ազգային Մշակութային Միութիւն

 

1 ՅՈՒՆՈՒԱՐ-31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015

Տիար Յարութ Հայրապետեան              Բերիոյ Հայոց Թեմ

Տիար ՌաՖՖի Աւետիսեան                     Հ.Յ.Դ.

Տիար Գէորգ Թորոսեան                            Հ.Յ.Դ.

Տիար Քրիստափոր Պշտիկեան            Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Շահէ Մինասեան                            Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Կարօ Շուշանեան                           ՌԱԿ

Տիար Հանրի Արսլանեան                        Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Ճորճ Պոյնարեան                            Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար ՌաՖՖի Գազանճեան                   Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Շահէ Պոզիագալեան                    Հայ Աւետարանական համայնք

Տիկին Մարալ Գազէզեան                       Ս.Օ.Խ.

Օր. Զեփիւռ Գէորգեան                              Ս.Օ.Խ.

Տիար Եղիա Գրիգորեան                           Ազգային Մշակութային Միութիւն

 

1 ՅՈՒՆՈՒԱՐ-31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

Տիար Յարութ Հայրապետեան              Բերիոյ Հայոց Թեմ

Տիար ՌաՖՖի Աւետիսեան                     Հ.Յ.Դ.

Տիար Հանրի Արսլանեան                        Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Կարօ Շուշանեան                           ՌԱԿ

Տիար Շահէ Պոզիագալեան                    Հայ Աւետարանական համայնք

Տիար Շահէ Մինասեան                            Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Ճորճ Պոյնարեան                            Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար ՌաՖՖի Գազանճեան                   Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիկին Մարալ Գազէզեան                       Ս.Օ.Խ.

Օր. Զեփիւռ Գէորգեան                              Ս.Օ.Խ.

Տիկին Հուրի Էքմէքճեան                          Ս.Դ.Հ.Կ.