ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ 2012-ԷՆ 2016

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ 20 ՅՈՒԼԻՍ 2012-30 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2013 Տիար Զարեհ Փօլատեան                         Բերիոյ Հայոց Թեմ Տիար Գէորգ Թորոսեան                            Հ.Յ.Դ. Տիար Յարութ Պալապանեան                Ս.Դ.Հ.Կ. Տիար Ճորճ Տէմիրճեան                             ՌԱԿ Տիար Յարութ Պաղտասարեան            ՌԱԿ Տիար Վիգէն Աթթարեան                          Հ.Բ.Ը.Մ. Տիար Էրնեստ Բիւզանդեան                   Հ.Բ.Ը.Մ. Տիար Պերճ Սանոսեան                             Հայ Աւետարանական Համայնք Տիար Զարեհ Փամպուքեան                   Հայ Կաթողիկէ Համայնք Տիկին Մարալ Սեմերճեան                     […]

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմին

Հալէպի Հայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմին

Յուլիս 2012ին, կազմուեցաւ ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.- Տիար Զարեհ Փօլատեան               Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն Տիար Զարեհ Փամպուգեան           Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն Տիար Ատուր Պոսնոյեան               Հայ Աւետարանական Համայնքապետութիւն Տիար Պերճ Սանոսեան                  Հայ Աւետարանական Համայնքապետութիւն Տիար Գէորգ Թորոսեան                 Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն Տիար Ռա‎ֆֆի Աւետիսեան            Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն Տիար Յակոբ Գըլընճեան […]

Օժանդակ յանձնախումբ

Վնասուած կալուածներ

Յայտարարութիւն (Հալէպ)

ՃԱՐՏԱՐԱՐՈՒԵՍՏԻ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԱԼԷՊԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ             Ճարտարուեստի միութեան Հալէպի այն անդամները, որոնց գործարանները Հալէպի մէջ տեղի ունեցած դէպքերուն պատճառով վնասներ կրած են, կրնան ներկայանալ Հալէպի Ճարատարարուեստի Գրասենեակ (որ առժամաբար հաստատաուած է Հալէպի Համալսարանի հանրակացարաններու կեդրոնական դրան դիմաց) եւ տուեալներ ներկայացնել իրենց գործարաններուն եւ անոնց ենթարկուած վնասներուն մասին: Դիմորդները պէտք է ամբողջացնեն կցուած յայտը: