Ա.- ՆՊԱՏԱԿ

1. Սուրիոյ տարածքին տիրող արտակարգ իրավիճակի պատճառով օգնութեան (կենցաղային, առողջապահական, բնակարանային եւ կրթական) կարօտ հայորդիներու շտապ օգնութեան մատակարարում:

2. Սուրիոյ տագնապի աւարտին Մարմինը պիտի շարունակէ իր ծառայութիւնները մատուցել սուրիահայութեան վերականգնումի նպատակով:

 

Բ.- ԿԱԶՄ

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինը կը բաղկանայ ներկայացուցչական անդամներէ.-

Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն 1 (Հալէպ)
Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն 1 (Դամասկոս)
Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն 1 (Հալէպ)
Հայ Աւետարանական Համայնքապետութիւն 1 (Հալէպ)
Ս.Դ.Հ.Կ. 1 (Հալէպ)
Հ.Յ.Դ. 1 (Հալէպ)
Ռ.Ա.Կ. 1 (Հալէպ)
Հ.Բ.Ը.Մ. 1 (Հալէպ)
Ս.Օ.Խաչ 1 (Հալէպ)

Գ. ԿԱՌՈՅՑ

1. Սուրիոյ տարածքին հայաշատ շրջաններու մէջ կը գործեն տեղական Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմիններ, որոնք կառուցային իմաստով կապուած են Ս.Շ.Օ.Վ. Մ.ին: Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմիններ կը գործեն Հալէպի, Դամասկոսի, Ճէզիրէի եւ Ծովափի մէջ (օրինակ՝ Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմին):

2. Գործադիր Մարմինները կը յառաջանան Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ի կազմին օրինակով:

 

Դ.- ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹԻՒՆ

1. Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ը սուրիահայութեան ուղղուած ամէն տեսակի համահայկական օգնութիւններ ստանձնող եւ յանձանձող մարմինն է:

2. Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ը տրամադրուած օգնութիւնները (նիւթական թէ այլ) կը բաշխէ առաջնահերթութիւններու ճշդումով (մեկնած իրավիճակներու տարողութենէն) եւ առ այդ տնօրինումը Գործադիր Մարմիններու ճամբով:

3. Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ը տրամադրուած օգնութիւններու փոխան կը հրապարակէ յատուկ ընկալագիր եւ կը փոխանցէ տրամադրող կողմերուն:

4. Գործադիր Մարմինները իրենց տրամադրուած օգնութեան փոխան կը հրապարակեն ստացագիր եւ տրամադրուած օգնութեան յանձանձման տեղեկագիր (հերթական՝ ամսական կամ եռամսեայ պարբերականութեամբ) Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ին:

5. Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ին կը վերապահուի պաշտօնական հաղորդագրութիւն կամ յայտարարութիւն կատարելու իրաւունքը:

 

Ե. ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Օգնութիւններու յանձանձումը կը կատարուի գլխաւորաբար հետեւեալ վերնագրումներով.

1. Կենցաղային

2. Առողջապահական

3. Բնակարանային

4. Կրթական

Որեւէ նոր վերնագրում կրնայ կեանքի կոչուիլ իրադրութիւններու տուեալներով եւ Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ի համապատասխան որոշումով:

 

Զ. ՕԳՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1. Աշխարհասփիւռ համահայկական օժանդակող մարմիններու կամ այլ բարեսիրական կողմերէ կատարուած օգնութիւնները Ամենայն Հայոց եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւններու ճամբով կամ այլ միջոցներով կարելի է փոխանցել Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ին:

2. Օգնութիւն տրամադրող հաւաքականութեան կամ անհատին կողմէ ճշդեալ եւ նպատակաուղղուող օգնութիւնը Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ին ճամբով կը տրամադրուի ճշդեալ նպատակին: Օգնութիւն ստացող կողմը կը հրապարակէ պաշտօնական ընկալագիր:

3. Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ը եւ Գործադիր Մարմինները իրենց ստացած եւ իրենց տրամադրուած օգնութիւններու մասին կը պահեն յատուկ տոմար (հաշուապահութիւն), ինչպէս նաեւ տրամադրուած օգնութիւններու յանձանձման հնարաւոր մանրամասնեալ տուեալները:

4. Օգնութիւններու ստանձման եւ յանձանձման ամբողջական պատկերները կը կեդրոնանան Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ի մօտ, որուն պարտաւորութիւնն ու իրաւասութիւնն է անոնց նպատակայարմար հրապարակում կատարելը:

5. Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ը ընդհանուր իրադրութեան մասին կը տեղեկացնէ համայն հայութիւնը, պարբերական վիճակագրական հրապարակումներով՝ հաղորդակցական կարելի բոլոր միջոցներով: