ՍՇՕՎՄ ԵՒ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ ԿԱԶՄԵՐ 2016

ՍՇՕՎՄարմինի Գործադիր մարմինները իրենց կազմութեան օրէն ցայսօր փոփոխութիւններ կրեցին, անդամներու ճամբորդութեան կամ այլ դասաւորումներու բերումով:

Ստորեւ անոնց ցանկերը կազմութենէն ցայսօր (2016ի Օգոստոս ամսուան դրութեամբ).

 

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ

ա.- Սուրիահայութեան համայնքապետները.-

Գերաշնորհ Տէր Շահան Սրբազան Արք.Սարգիսեան

Առաջնորդ Հայոց Բերիոյ Թեմի

Գերապայծառ Տէր Պետրոս Արք.Միրիաթեան

Առաջնորդ Հայ Կաթողիկէ Համայնքի

Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան

Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքապետ

ՏԷր Արմաշ Ս.Եպս.Նալպանտեան

Դամասկոս

 

բ.-Հայ երեք կուսակցութիւններու ներկայացուցիչները

ՍԴՀԿ`                 Տեարք` Յակոբ Գլընճեան, ապա Սարգիս Գաւլաքեան, ապա  Հրանդ Աթթարեան

ՀՅԴ`                      Տեարք Արմէն Մելքոնեան, ապա Կարօ Եուզպաշեան

ՌԱԿ`                   Տեարք` Լեւոն Պլըքեան, ապա Կարօ Շուշանեան

 

գ.-Բարեսիրական միութիւնները

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

Տիար  Ներսէս Ներսոյեան

Սուրիահայ Օգնութեան Խաչ

Տիկին Աննա Տէր Յակոբեան ապա Տիկին Հռիփ Կանանեան

—————————————

ՅՈՒԼԻՍ 2012ին, կազմուեցաւ ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-

Տիար Զարեհ Փօլատեան               Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն

Տիար Զարեհ Փամպուգեան           Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն

Տիար Ատուր Պոսնոյեան               Հայ Աւետարանական Համայնքապետութիւն

Տիար Պերճ Սանոսեան                  Հայ Աւետարանական Համայնքապետութիւն

Տիար Գէորգ Թորոսեան                 Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Տիար Ռաֆֆի Աւետիսեան            Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Տիար Յակոբ Գըլընճեան               Ս.Դ.Հ.Կուսակցութիւն

Տիար Յարութ Պալապանեան       Ս.Դ.Հ.Կուսակցութիւն

Տիար Ճորճ Տէմիրճեան                  Ռ.Ա.Կուսակցութիւն

Տիար Յարութ Պաղտասարեան    Ռ.Ա.Կուսակցութիւն

Տիար Վիգէն Աթթարեան               Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Էրնէստ Բիւզանդեան          Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիկին Մարալ Սէմէրճեան            Ս.Օ.Խաչ

Տիկին Անի Մուրատեան                Ս.Օ.Խաչ

Տիար Միսաք Սէմէրճեան             Գերմանիկ Վասպուրական Միութիւն

Տիար Եղիա Գրիգորեան                Ազգային Մշակութային Միութիւն

Տիար Ռաֆֆի Զէյթճեան                 Կրթասիրաց Մշակութային Միութիւն