Սուրիոյ տագնապը պատճառ դարձաւ Սուրիահայութեան կեանքին դժուարացման՝ ապահովական թէ կենցաղային իմաստով: Սուրիահայութեան մայրաքաղաք՝ Հալէպը աւերածութիւններու եւ զոհերու տխուր պատկերը կը ներկայացնէ: Արտակարգ կացութիւններու դիմաց անյապաղ լուծումներ գտնելու համար, անհրաժեշտ էր համապատասխան շտապ տնօրինումներ  կատարել: Առ այդ, սուրիահայ կազմակերպութիւններն ու բարեսիրական միութիւնները, գլխաւորութեամբ հայ համայնքապետերուն յառաջացուցին ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ:

Աշխատանքներու կազմակերպման եւ գործնականացման համար Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինը յառաջացուց երկրիս չորս տարածքներուն համապատասխան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմիններ՝ Հալէպ, Դամասկոս, Ճէզիրէ եւ Ծովափ:

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինը կը բաղկանայ հայութիւնը ներկայացնող բաղադրիչ հետեւեալ կազմերէն.-

ՍՇՕՎՄ ԵՒ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ ԿԱԶՄԵՐ

ՍՇՕՎՄարմինի Գործադիր մարմինները իրենց կազմութեան օրէն ցայսօր փոփոխութիւններ կրեցին, անդամներու ճամբորդութեան կամ այլ դասաւորումներու բերումով:

Ստորեւ անոնց ցանկերը կազմութենէն ցայսօր (2016ի Օգոստոս ամսուան դրութեամբ).

 

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ

ա.- Սուրիահայութեան համայնքապետները.-

Գերաշնորհ Տէր Շահան Սրբազան Արք.Սարգիսեան

Առաջնորդ Հայոց Բերիոյ Թեմի

Գերապայծառ Տէր Պետրոս Արք.Միրիաթեան

Առաջնորդ Հայ Կաթողիկէ Համայնքի

Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան

Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքապետ

ՏԷր Արմաշ Ս.Եպս.Նալպանտեան

Դամասկոս

 

բ.-Հայ երեք կուսակցութիւններու ներկայացուցիչները

ՍԴՀԿ`                 Տեարք` Յակոբ Գլընճեան, ապա Սարգիս Գաւլաքեան, ապա  Հրանդ Աթթարեան

ՀՅԴ`                      Տեարք Արմէն Մելքոնեան, ապա Կարօ Եուզպաշեան

ՌԱԿ`                   Տեարք` Լեւոն Պլըքեան, ապա Կարօ Շուշանեան

 

գ.-Բարեսիրական միութիւնները

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

Տիար  Ներսէս Ներսոյեան

Սուրիահայ Օգնութեան Խաչ

Տիկին Աննա Տէր Յակոբեան ապա Տիկին Հռիփ Կանանեան

Այսպէս, իւրաքանչիւր Գործադիր Մարմին իր կարգին յառաջացուց օժանդակ ենթայանձնախումբեր՝ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ եւ ԿՐԹԱԿԱՆ:

—————————————————————————————————————————————————-

 

ՈՒՂԵՑՈՅՑ

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ

ԿՐԹԱԿԱՆ

 

Հ.Շ.Օ.ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

1. Սուրիոյ մէջ տիրող պայմաններուն բերումով, բախումներու, ռմբակոծումներու եւ այլ պատճառներով, օգնութեան կարիք ունեցող քաղաքացիներ անխտիր կրնան դիմել Հ.Շ.Օ.Գ.Մ.ին, իրենց հետ ունենալով անձնագիրը, ընտանեկան տետրակը եւ տաներէց հոգեւորականին անունը:

2. Դիմորդի կողմէ ամբողջացուած տեղեկութիւններով դիմումնագիրը՝ ըստ առաջարկութեան եւ կարիքի բնոյթին, կը փոխանցուի համապատասխան յանձնախումբին:

3. Յանձնախումբի շրջագիծերէն դուրս հաւանական արտակարգ պարագաները կը փոխանցուին ուղղակի Գործադիր Մարմնին:

4. Գործադիր Մարմինը իր ծառայութիւններու բոլոր բնագաւառներու աշխատանքի ընթացքի կանոնակարգումը կը կատարէ. այս շրջագիծին մէջ հաստատուած ընթացակարգերը որպէս յայտարարութիւն կը զետեղուին Գործադիր Մարմնի ծառայութեան կեդրոնին մէջ, հանրութեան տեսանելի կերպով:

5. Ծառայութեան իւրաքանչիւր բաժանմունք իրեն ներկայացած պարագաները եւ անոնց նկատմամբ իր տնօրինումները կ՛արձանագրէ յատուկ տոմարի մը մէջ եւ շաբաթական հերթականութեամբ կը տեղեկագրէ Գործադիր Մարմինին:

6. Գործադիր Մարմինը կը պահէ օրինական հաշուապահութիւն (մուտք-ելք ու անոնց անհրաժեշտ մանրամասնութիւնները), ըստ օրինի՝ կարգով:

7. Գործադիր Մարմինը իրեն վստահուած ծառայութեան շրջագիծին մէջ կրնայ հրապարակումներ կատարել Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ի գիտակցութեամբ:

8. Յանձնախումբերը, որպէս օժանդակ մարմիններ, կը կազմուին Գործադիր Մարմինի կառոյցին համապատասխան եւ անոնց թիւերը՝ ըստ պահանջքի:

9. Գործադիր Մարմինի դիւանը պարտի ունենալ իր փոխ-ատենապետն ու փոխ-ատենադպիրը:

 

 

ՈՒՂԵՑՈՅՑ

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ

ԿՐԹԱԿԱՆ

 

Հ.Շ.Օ.ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

1. Սուրիոյ մէջ տիրող պայմաններուն բերումով, բախումներու, ռմբակոծումներու եւ այլ պատճառներով, օգնութեան կարիք ունեցող քաղաքացիներ անխտիր կրնան դիմել Հ.Շ.Օ.Գ.Մ.ին, իրենց հետ ունենալով անձնագիրը, ընտանեկան տետրակը եւ տաներէց հոգեւորականին անունը:

2. Դիմորդի կողմէ ամբողջացուած տեղեկութիւններով դիմումնագիրը` ըստ առաջարկութեան եւ կարիքի բնոյթին, կը փոխանցուի համապատասխան յանձնախումբին:

3. Յանձնախումբի շրջագիծերէն դուրս հաւանական արտակարգ պարագաները կը փոխանցուին ուղղակի Գործադիր Մարմնին:

4. Գործադիր Մարմինը իր ծառայութիւններու բոլոր բնագաւառներու աշխատանքի ընթացքի կանոնակարգումը կը կատարէ. այս շրջագիծին մէջ հաստատուած ընթացակարգերը որպէս յայտարարութիւն կը զետեղուին Գործադիր Մարմնի ծառայութեան կեդրոնին մէջ, հանրութեան տեսանելի կերպով:

5. Ծառայութեան իւրաքանչիւր բաժանմունք իրեն ներկայացած պարագաները եւ անոնց նկատմամբ իր տնօրինումները կ՛արձանագրէ յատուկ տոմարի մը մէջ եւ շաբաթական հերթականութեամբ կը տեղեկագրէ Գործադիր Մարմինին:

6. Գործադիր Մարմինը կը պահէ օրինական հաշուապահութիւն (մուտք-ելք ու անոնց անհրաժեշտ մանրամասնութիւնները), ըստ օրինի` կարգով:

7. Գործադիր Մարմինը իրեն վստահուած ծառայութեան շրջագիծին մէջ կրնայ հրապարակումներ կատարել Ս.Շ.Օ.Վ.Մ.ի գիտակցութեամբ:

8. Յանձնախումբերը, որպէս օժանդակ մարմիններ, կը կազմուին Գործադիր Մարմինի կառոյցին համապատասխան եւ անոնց թիւերը` ըստ պահանջքի:

9. Գործադիր Մարմինի դիւանը պարտի ունենալ իր փոխ-ատենապետն ու փոխ-ատենադպիրը: