ԼԱԹԱՔԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ2013էն ՅՈՒՆԻՍ 2014

Տիար Յակոբ Ադամեան                                             Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Յարութ Սաղտճեան                                      Հ.Յ.Դ.

Տիար Ասպետ Ղազէլեան                                         Հայ Առաքելական Համայնք

Տիար Կիրակոս Նազարեան                                  Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Զաւէն Քէօրքիւնեան                                     Հ.Բ.Ը.Մ.

 

ՅՈՒՆԻՍ 2014-ՄԱՅԻՍ 2016

Տիար Վրէժ Գարամարտեան                 Հայ Առաքեական Համայնք

Տիար Յարութ Գաբրիէլեան                    Հ.Մ.Ը.Մ.

Տիկին Մարօ Սողոմոնեան                     Ս.Օ.Խ.

Տիար Յարութ Սաղտճեան                                      Հ.Յ.Դ.

Տիար Ասպետ Ղազէլեան                                         Հայ Առաքելական Համայնք

Տիար Կիրակոս Նազարեան                                  Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Զաւէն Քէօրքիւնեան                                     Հ.Բ.Ը.Մ.

 

 

ՄԱՅԻՍ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

Տիար Վրէժ Գարամարտեան                 Հայ Առաքեական Համայնք

Տիկին Թագուհի Գրիգորեան                  Հայ Աւետարանական համայնք

Տիար Յարութ Գաբրիէլեան                    Հ.Մ.Ը.Մ.

Տիար Կարօ Գալայճեան                          Հ.Մ.Ը.Մ.

Տիար Կիրակոս Նազարեան                  Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Զաւէն Քէօրքիւնեան                     Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Վահէ Արէճեան                                Հայ Առաքեական Համայնք

 

ՔԵՍԱՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2013-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

-Արժ.Տէր Միւռոն Քհն.Աւետիսեան                   Հայ Առաքեական Համայնք

ապա

Տիար Հրայր Թրթռեան

-Տիար Կարօ Մանճիկեան                                       Հ.Յ.Դ.

-Տիար Ղազար Պետրճիկեան                                 Հայ Կաթողիկէ Համայնք

-Տիար Շահէ Աբէլեան                                                Հայ Աւետարանական համայնք

ապա

Պատուելի Սեւակ Թրաշեան

Տիար Յակոբ Քերպապեան

-Տիար Վազգէն Չափարեան                                   Հ.Բ.Ը.Մ.

 

ԹԱՐԹՈՒՍԻ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2015-31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

Տէր Տաթեւ Ա.Քհն.Միքայէլեան

Տէր Եզնիկ Քհն.Զղջանեան

Տիկին Մարկրիտ Սեմերճեան

Օր.Նաթալի Տէր Ներսէսեան

Տիար Սեւակ Պզտիկեան

Տիար Վրէժ Պարտագճեան

Տիար Յարութ Պալապանեան