ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2013ին, կազմուեցաւ ԾՈՎԱՓԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ (ԼԱԹԱՔԻԱ) Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-

Տիար Յակոբ Ադամեան                  Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

Տիար Յարութ Սաղտըճեան          Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Տիար Ասպետ Ղազէլեան               Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Տիար Կիրակոս Նազարեան          Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի

Տիար Զաւէն Քորքիւնեան             Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2012ին, կազմուեցաւ ԾՈՎԱՓԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ (Քեսապ) Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-

Արժ.Տէր Միւռոն Քհն.Աւետիսեան Հայ Առաքելական Եկեղեցի

Տիար Կարօ Մանճիկեան               Համազգային Կրթական եւ Մշակութային Միութիւն

Տիար Շահէ Աբէլեան                      Հայ Աւետարանական Եկեղեցի

Տիար Ղազար Պետրճիկեան         Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի

Տիար Վազգէն Չափարեան            Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն