ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2013ին, կազմուեցաւ ԾՈՎԱՓԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ (ԼԱԹԱՔԻԱ) Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-

Տիար Յակոբ Ադամեան                  Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

Տիար Յարութ Սաղտըճեան          Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Տիար Ասպետ Ղազէլեան               Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն

Տիար Կիրակոս Նազարեան          Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն

Տիար Զաւէն Քորքիւնեան             Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2012ին, կազմուեցաւ ԾՈՎԱՓԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ (ՔԷՍԱՊ) Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-

Արժ.Տէր Միւռոն Քհն.Աւետիսեան Հայ Առաքելական Համայնքապետութիւն

Տիար Կարօ Մանճիկեան               Համազգային Կրթական եւ Մշակութային Միութիւն

Տիար Շահէ Աբէլեան                      Հայ Աւետարանական Համայնքապետութիւն

Տիար Ղազար Պետրճիկեան         Հայ Կաթողիկէ Համայնքապետութիւն

Տիար Վազգէն Չափարեան            Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն