Թէժ շրջաններու մէջ գտնուող հայ ընտանիքները մեծ մասամբ իրենց պարագաներուն մօտ ապաստանեցան, իսկ անոնք, որոնք անօթեւան մնացին, անոնց պատսպարումը տեղի ունեցաւ Ազգային կալուածներէն Պետիկեան շէնքին մէջ:

Տեղահանուածներէն ոմանց Մարմինը օգտակար դարձաւ նաեւ սննդակողով եւ դեղ տրամադրելով:

Նշենք, որ գտնուեցան նաեւ բարերարներ, որոնք իրենց անբնակ տուները դրին Մարմնիս տրամադրութեան տակ, անտուններու պատսպարման համար օգտագործուելու համար: