Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը կը թելադրէ (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) վնաս կրողները անյապաղ եւ անպայման կատարեն իրենց վնասներուն գծով ոստիկանական համապատասխան արձանագրութիւնը (ضبط شرطة),  ուր պէտք է նկարագրուած ըլլայ  իրենց կալուածին (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) իրավիճակը: Սոյն վաւերաթուղթը արձանագրելու համար, նախ՝ ներկայանալ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի գրասենեակ (Ս.Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահ), ստանալու դիմումի պատճէնը,  ապա՝  ներկայանալ հետեւեալ կողմերէն մէկուն.

1-Ոստիկանապետ (قائد الشرطة)

2-Հալէպի նահանգապետ (محافظ حلب)

3-Հալէպի դատարանի Ընդհ.Դատախազ (المحامي العام الاول)

Յիշեալ կողմերէն ոեւէ մէկուն պէտք է դիմել ստանալու համար ոստիկանական արձանագրութեան (ضبط شرطة),  յղումը ( احالة), ապա արձանագրութիւնը (الضبط ) :

Վնասներու հատուցում ստանալու համար, հարկ է ունենալ յիշեալ փաստաթուղթերը.-

ա.- Վնասներու հատուցումի յայտը (استمارة تعويض بدل الأضرار): Այս յայտը կարելի է ստանալ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնէն:

բ.-Կալուածի սեփականաթուղթը (سند التمليك) կամ վարձակալական պայմանագրի պատճէնը (عقد الاجار):

գ.-Ոստիկանական արձանագրութեան օրինականօրէն վաւերացուած պատճէնը (ضبط شرطة مصدقة أصولاً ):

Առաջին երեք (ա.,բ.,գ.) փաստաթուղթերը ապահովելէ ետք դիմել նահանգապետարանի օրէնսգիտական գրասենեակ, ստանալու թիւ ու թուական, ապա՝ գրանցելէ ետք, երկրորդ օրինակը յանձնել Շտապ Օգնութեան Գրասենեակ:

-Հրդեհով վնասուած կալուածներու պարագային ունենալ հրշէջային արձանագրութիւն  (ضبط اطفائية) )վերոյիշեալ փաստաթուղթերու կողքին):

-Մեծ վնասներու պարագային վերոյիշեալ փաստաթուղթերու կողքին ունենալ վնասի արժեւորման մասնագիտական տեղեկագիր (تقرير خبرة), պատրաստուած մասնագէտ երկրաչափի ձեռամբ: Նախընտրելի է արժեւորում կատարող երկրաչափը գրանցուած ըլլայ պետական արդարադատութեան նախարարութեան մօտ (وزارة العدل):

-Փաստաթուղթերու առընթեր ունենալ սեփական կալուածներու նկարները վնասուած վիճակով: