Հալէպի զանազան շրջաններուն մէջ ընդհանրապէս եւ Նոր Գիւղի մէջ մասնաւորապէս մեծաթիւ հայ ընտանիքներ անշարժ գոյքի մեծ թէ փոքր վնասներ կրեցին:

Վնասներու ցանկարգման եւ հատուցման համար երկու տեսակի գործ կը ձեւակերպուի:

Առաջինը՝ փոքր վնասներու արժեւորման եւ հատուցման աշխատանք (դուռ, պատուհան, եւայլ), ուր արժեւորումն ու 30 առ հարիւր համեմատութեամբ (ըստ պարագային) հատուցումը պիտի կատարուի յանձնախումբիս կողմէ, վնասուած կալուածը այցելելէ ետք:

Երկրորդը՝ կը կատարուի օժանդակ յանձնախումբի միջոցաւ, ուր պետութեան կողմէ պատրաստուած գոյքերու եւ կալուածներու (բնակարան, գործատեղ, ինքնաշարժ) վնասներու ցանկագրման յայտերու ամբողջացման գործերը տեղի կ՚ունենան: