Մարդասիրական օգնութեան երկրորդ խմբաքանակի բեռը կշռած է 1 թոն 800 քիլոկրամ, մեծ խմբաքանակ կազմեցին դեղերը, որ տրամադրած էր «Արփիմետ» ընկերութիւնը: