«Օգնի՛ր Եղբօրդ» Մարդասիրական օգնութեան սննդածրարներէն մաս մը բաժնուեցաւ նաեւ արաբ եղբայրներուն: