Սննդածրարներու մատակարարման գործընթացը կ՚ընթանայ հետեւեալ ձեւով.-

Դիմողը կը ներկայանայ Ս.Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահէն ներս գործող համապատասխան յանձնախումբին մօտ, Ընտանեկան Տետրակին հիման վրայ արձանագրութիւն կը կատարէ եւ կը ստանայ իր ծրարը: Երբեմն կը պատահի, որ ծրարները պատրաստ չըլլալու պատճառով ստիպուած կ՚ըլլայ յանձնախումբը արձանագրութեան կատարման յաջորդ օրը յանձնել սնունդը: