Առողջապահականի համապաքասխան յանձնախումբը օգտակար կը դառնայ վիրաւորներու հիւանդանոց փոխադրութեան գործին եւ կը շարունակէ հետաքրքրուիլ անոնց վիճակներով (յաճախ այցելելով) մինչեւ հիւանդանոցէն դուրս գալը եւ երբեմն նաեւ անկէ ետք:

Առողջապահական բաժնի ծառայութիւնները կը մատուցուին Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի հետ համագործակցաբար, միութեան ընկերաբժշկական կեդրոնին ճամբով, ուր կը գործէ նաեւ տարրալուծարան:

Այս շրջագծէն ներս պատրաստուած  է զանազան մասնագիտութիւնն ունեցող բժիշկներու ցուցակ, հիւանդանոցային դեղերու ցանկ եւ շտապ օգնութեան արկղեր:

Գործակցութիւն կայացած է Մազլումեան, Գարապաճաքեան, Աստուրեան եւ Սալլում հիւանդանոցներուն հետ: