Առողջապահական բնագաւառի ծառայութիւններու կը ներառեն բոլոր այն պարագաները, որոնք քաղաքին մէջ տեղի ունեցող ռազմական գործողութիւններու հետեւանքներով մարմնային վնասներու կ՚ենթակուին (պայթում, դիպուկահարի գնդակ, հրացանաձգութիւն, եւայլն):

Առողջապահական պարագաներուն նիւթական օժանդակութիւնը կը կատարուի ենթակային կողմէ դիմումի ներկայացումով եւ յանձնախումբի նիւթական կարողութիւններուն համաձայն: