Սուրիոյ մէջ 2011ին սկիզբ առած պատերազմի տարիներուն` երկրի տարածքին  ապրող սուրիահայութեան օգնութեան նպատակով` ՍՇՕՎՄը ապահովական ծանր պայմաններուն մէջ յարաճունօրէն կը գործէ:

ՍՇՕՎՄը կը շարունակէ իր առաքելութիւնը կազմութեան սկիզբէն ճշդած  աշխատանքային բնագաւառներու (առողջապահական, բնակարանային, կենցաղային, կրթական) շրջագիծէն ներս, որուն մանրամասնութիւնները կարելի է ընթերցել նախորդ տեղեկագիրներուն մէջ:

Սուրիոյ հայահոծ շրջաններուն մէջ, ՍՇՕՎՄի կազմած Գործադիր Մարմինները, իրենց կարգին կը շարունակեն սուրիահայութեան նեցուկ կանգնելու իր աշխատանքները:

2015ի սկիզը, Դամակսոսի, Լաթաքիոյ, Քեսապի, եւ Ճեզիրէի շրջաններու Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմիններուն կողքին, ՍՇՕՎՄը կազմեց Թարթուսի Գործադիր Մարմինը, նկատի ունենալով, որ երկրի անապահով նահանգներէն, յատկապէս Հալէպէն, մեծաթիւ ընտանիքներ ապաստանած էին այնտեղ:

Առողջապահական, կենցաղային եւ բնակարանային օժանդակութեան աշխատանքները ՍՇՕՎՄի ամբողջովին կը վստահի գործադիր մարմիններուն եւ այս նպատակին համար եւ համաձայն Գործադիրներու կողմէ մշակուած ծրագիրներուն, նիւթական յատկացումներ կը կատարէ անոնց: Իսկ կրթական բնագաւառի օժանդակութեան աշխատանքը հիմնովին տնօրինուեցաւ ՍՇՕՎՄի կողմէ:

Նկատառելով կրթական մարզի անփոխարինելի կարեւորութիւնը սուրիահայ համայնքի գոյատեւման եւ անոր հայեցիութեան պահպանման իմաստով, ՍՇՕՎՄը յաջորդաբար ուսումնական չորս տարեշրջաններ (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) Սուրիոյ մէջ գործող հայկական բոլոր դպրոցներուն նիւթական օժանդակութիւն տրամադրեց:

Կրթական օժանդակութիւններու շրջագիծէն ներս ՍՇՕՎՄը օժանդակեց նաեւ Սուրիոյ Համազգայինի Հայագիտական բարձրագոյն հիմնարկին:

ՍՇՕՎՄը օժանդակութիւններու իր ծրագիրին մէջ նպաստեց նաեւ Հայ Ծերանոցին, մանաւանդ որ պատերազմի սկիզբէն Հայ Ծերանոցը յայտնուեցաւ դժուար կացութիւններու մէջ:

Նիւթական օժանդակութիւն ապահովելու նպատակով ՍՇՕՎՄը ընդառաջեց SARFի առաջարկին եւ երկու անդամով մասնակցեցաւ, 2015ի Փետրուարին անոր կողմէ կազմակերպուած հեռուստահանգանականութեան (teletone) ծրագիրին:

ՍՇՕՎՄը իր ծրագիրներու ներկայացման եւ ծաւալած օժանդակութեան աշխատանքներուն համապահասխան տեսանիւթեր պատրաստեց եւ տարբեր երկիրներու մէջ իրականացած դրամահաւաքի աշխատանքներուն տրամադրեց զանոնք (օրինակները տեղադրուած են ՍՇՕՎՄի կայքէջին վրայ):

Կարեւորելով յանուն սուրիահայութեան օժանդակութեան, Սուրիոյ մէջ գործող հայկական բարեսիրական տարբեր կողմերու ծաւալուած նպաստաբաշխման աշխատանքի համադրման հարցը, փորձեց այդ գործը կարգաւորել, կարենալու համար աւելի մեծ թիւով հասնիլ ժողովուրդի կարիքներու բաւարարման:

Անցնող աւելի քան չորս տարիներուն եւ աշխարհի տարբեր երկիրներու հայահոծ համայնքներու կողմէ ՍՇՕՎՄ ի նպաստ իրականացուած դրամահաւաքի շնորհակալ աշխատանքները բնականաբար նոյն ուժգնութեամբ չշարունակուեցան, որուն որպէս հետեւանք հետզհետէ նուազեցաւ ՍՇՕՎՄի եկամուտը:

Այսուհանդերձ, մեծապէս դժուար պայմաններու մէջ, յատկապէս Հալէպի մէջ, Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինները կը շարունակեն կամաւորաբար գործել: