ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ ԹԻՒ 7

18-24 Օգոստոս 2013

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի աշխատանքներ

Վիրաւորներու օժանդակութիւն

Առողջապահական նոր դիմումներ

Վնասուած բնակարաններու  դիմում

2 վիրաւոր

1 դիմում

5  դիմում

 

            *22 Օգոստոս 2013ին, Թէլիֆոն Հաուաիի շրջանին մէջ բեկորով մէկ հայորդի վիրաւորուեցաւ:

            *23 Օգոստոս 2013ին,  Նոր Գիւղի շրջանին մէջ բեկորով մէկ հայորդի վիրաւորուեցաւ:

 

            Նպաստընկալներու անունները կը խուսափինք յայտարարելէ յարգելով օժանդակութան գործի խորհրդապական նրբութիւնը: Սակայն կը հաստատենք, որ պաշտօնի բերումով ստուգած ենք ներկայացուած բոլոր տուեալները եւ հաստատած անոնց ճշգրտութիւնը:

           

Բարին ու Լաւը յուսացէ՛ք եւ անոնք անպայման կը գտնեն ձեզ:

Լաւ մնա՛ք

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Գործադիր Մարմնի Բանբեր

Մարիա Գաբրիէլեան