ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ ԹԻՒ 6

11-17 Օգոստոս 2013

Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմնի աշխատանքներ

Վիրաւորներու օժանդակութիւն

Սննդակողովի

Օժանդակութիւն

Առողջապահական նոր դիմումներ

4 վիրաւոր

 992 ծրար

2 դիմում

 

            *12 Օգոստոս 2013ին, Նոր Գիղի շրջանին մէջ պաղ կապարով մէկ հայորդի վիրաւորուեցաւ:

            *15 Օգոստոս 2013ին, Սուրիական Բանակին մէջ զինուորական ծառայութեան ընթացքին 20ամեայ Վրէժ Քէշիշեանե նահատակուեցաւ:

           

            Նպաստընկալներու անունները կը խուսափինք յայտարարելէ յարգելով օժանդակութան գործի խորհրդապական նրբութիւնը: Սակայն կը հաստատենք, որ պաշտօնի բերումով ստուգած ենք ներկայացուած բոլոր տուեալները եւ հաստատած անոնց ճշգրտութիւնը:

           

Բարին ու Լաւը յուսացէ՛ք եւ անոնք անպայման կը գտնեն ձեզ:

Լաւ մնա՛ք

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Գործադիր Մարմնի Բանբեր

Մարիա Գաբրիէլեան