khempangar joghovi ngar

Սուրիոյ տագնապի առաջին օրերէն` Սուրիահայ համայնքապետները, հայկական կազմակերպութեանց եւ միութեանց ներկայացուցիչները` համախոհաբա րշարունակեցին եւ կը շարունակեն տէր կանգնիլ Սուրիահայ համայնքին:

Անոնք հերթական ժողովներով կը ծրագրեն, յարաբերական աշխատանք կը ծաւալեն եւ հնարաւորութիւններու ընձեռած կարելիութիւններով կը փորձեն հոգալ ժողովուրդին կարիքները: