Երկուշաբթի, 20 Մայիս 2013

                   Հալէպ

Պատուարժա՛ն Հոգաբարձութիւն՝
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի
Երեւան, Հայաստանի Հանրապետութիւն

Յարգելի՛ անդամք՝

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմնի անունով բարձր կը գնահատենք սուրիահայութեան օժանդակութեան համար ձեր ցուցաբերած ազնիւ վերաբերմունքը:

Քաղաքական-ապահովական մակարդակներու վրայ Սուրիոյ ապրած տագնապի սաստկացման պատճառով, ժողովուրդիս դիմագրաւած ապահովական թէ տնտեսական ծանր դժուարութիւնները հետզհետէ կը ճնշեն մեր վրայ:

Արդ, Սուրիոյ մէջ ապրող սուրիահայութեան կարիքներու բաւարարման եւ յաջորդ հանգրուանով համայնքիս վերականգնման աշխատանքներուն համար կ’ակնկալենք «Հայաստան» Հիմնադրամի նիւթական աջակցութիւնը, յատկապէս կրթական բնագաւառին մէջ:

Համահայկական նպատակներու ծառայող ձեր ազգանուէր աշխատանքներուն կը մաղթենք բարեյաջող ընթացք եւ օգտաշատ արդիւնքներ:

Յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներով

Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմին