Chamlian

Բարձրաշնորհ Առաջնորդ Սրբազան Հայրեր,

Յարգելի ներկաներ,

Իմ անունը Արա Եագուպեան է եւ ես մեր դպրոցի աշակերտական խորհուրդի նախագահն եմ:

Այսօր բոլորիս համար մեծ ուրախութիւն է, որ ընկերակցելով մեր թեմի Առաջնորդ Մուշեղ Սրբազանին, մեր մէջ է գտնւում Բերիոյ Հայոց թեմի Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տէր Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգիսեանը:

Սրբազան Հայր, բարի էք եկել մեր վարժարանը եւ մեզ՝ աշակերտներիս համար մեծ պատիւ է հանդիպելու Ձեզ, լսելու Ձեր օրհնաբեր խօսքը եւ Ձեզ յայտնելու մեր քաջարի հայրենակիցներին, բայց մանաւանդ մեր համատարիք աշակերտներին, ովքեր Սիրիայի այս դժուարին օրերին շարունակում են հայոց դպրոց յաճախել, որպէսզի սովորեն մեր մայրենի լեզուն՝ մեզ նման հայ մնալու եւ հայեցիօրէն դաստիարակուելու համար:

Մենք՝ ամեիկահայ աշակերտներս, շատ բարձր են գնահատում նրանց կեցուածքը եւ պատրաստ ենք մեր կարողութիւնների սահմաններում ամէն կարգի օգնութիւն ցուցաբերել, որպէսզի Սիրիայի մեր սիրելի դասընկերներ-դասընկերուհիները վստահ լինեն, որ իրենցից հազարաւոր մղոններով հեռու՝ «Շամլեան» Ազգային վարժարանի աշակերտները մտածում են իրենց մասին եւ իրենց հետ են միշտ:

Սրբազան Հայր, երկու տարի առաջ, երբ լսեցինք Սիրիայի պատերազմական վիճակի մասին, մեր հաւաքական ուժերով 25 հազար դոլարի օգնութիւն նուիրեցինք Սիրիահայի հայութեան եւ այսօր եւս պիտի աշխատենք, որ դպրոցական ու աշակերտական ձեռնարկներով շարունակենք մեր օգնութիւնը Սիրիայի մեր հայրենակիցներին:

Կրկին ողջունում ենք Ձեր ներկայութիւնը մեր մէջ եւ խնդրում ենք մեր աշակերտներիս բարեւներն ու զօրակցութիւնը փոխանցէք Սիրիայի մեր քոյր եւ եղբայր աշակերտ-աշակերտուհիներին:

Շնորհակալութիւն բոլորիդ: