ՃԱՐՏԱՐԱՐՈՒԵՍՏԻ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԱԼԷՊԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ

            Ճարտարուեստի միութեան Հալէպի այն անդամները, որոնց գործարանները Հալէպի մէջ տեղի ունեցած դէպքերուն պատճառով վնասներ կրած են, կրնան ներկայանալ Հալէպի Ճարատարարուեստի Գրասենեակ (որ առժամաբար հաստատաուած է Հալէպի Համալսարանի հանրակացարաններու կեդրոնական դրան դիմաց) եւ տուեալներ ներկայացնել իրենց գործարաններուն եւ անոնց ենթարկուած վնասներուն մասին:

Դիմորդները պէտք է ամբողջացնեն կցուած յայտը:

Image1