Սուրիական հայրենիքին վիճակուած տագնապի շրջագիծէն ներս, սուրիահայ կազմակերպութիւններն ու բարեսիրական միութիւնները, գլխաւորութեամբ հայ երեք համայնքապետերուն յառաջացուցած են Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինը: Սուրիոյ հայկական կարեւորագոյն կեդրոններէն (Հալէպ, Ճէզիրէ եւ Ծովափ՝ Լաթաքիա ու Քեսապ) իւրաքանչիւրը, միասնակամութեան սկզբունքով առաջնորդուած եւ տեղական պայմաններուն ու կեցութեանց համապատասխան աշխատանք կը ձեւակերպէ:

Վերոյիշեալ  կեդրոններէն իւրաքանչիւրին մէջ կը գործեն համապատասխան Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմին մը, իր հաւանական եւ կամ չորս աշխատածիրերու համապատասխան յանձնախումբերով:

Ինչպէս իւրաքանչիւր Մարմինի, այնպէս ալ Քեսապահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինի աշխատանքային գլխաւոր չորս մարզերն են.-

ա. Կենցաղային

բ. Առողջապահական

գ. Բնակարանային

դ. Կրթական

 

Յատկանշական է, թէ յիշեալ չորս մարզերէն ներս միայն օգնութեան կարիք ունեցող քաղաքացիներ անխտիր կրնան դիմել սոյն Մարմինին, իրենց հետ ունենալով անձագիրը, ընտանեկան տետրակը եւ տաներէց հոգեւորականին անունը:

Իրաքանչիւր դիմորդ պիտի լեցնէ ամբողջացած տեղեկութիւններով դիմումնագիր, որպէսզի Մարմինը առաջարկութեան եւ կարիքի բնոյթին համապատասխան ընդառաջէ եւ սատար հանդիսանայ դիմորդին.-

Քեսապահայ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինի անդամներն են.-

-Արժ.Տ. Միւռոն Քհնյ. Աւետիսեան

-Տիար Կարօ Մանճիկեան

-Տիար Ղազար Պետրճիկեան

-Տիար Շահէ Աբէլեան

-Տիար Վազգէն Չափարեան

 

Քեսապահայութեան հասկացողութեան, անվերապահ զօրակցութեան ու գործակցութեան վստահելով, Ամենակալին պաշտպանութեան ու հովանաւորութեան կը դիմենք, որպէսզի իր խաղաղութիւնը հաստատէ Սուրիական հայրենիքին մէջ:

Ձեր ազնիւ ուշադրութեան կը յանձնենք հետեւեալ հեռախօսահամարները.-

0955-784347, 0944-729011, 0944-600022, 0937-374513, 0933-736456