Սուրիոյ ապրած եռամեայ տագնապին բերումովսուրիահայութեան դժուարութիւնները կը  շարունակուին բաւական ծանր պայմաններու մէջ:

  Սուրիահայութեան բաղադրիչ բոլոր կողմերը ընդգրկողՍուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ  Վերկանգնումի Մարմնինըիրեն փոխանցուած բոլոր օժանդակութիւններըմիասնականութեան սկզբունքով եւ ՍՇՕՎՄի Ուղեցոյցովառաջնորդուելովգործող հինգ Գործադիր Մարմիններուն ճամբով կը տրամադրէ   կարիքաւոր ազգակիցներունփորձելովթեթեւցնել անոնց դիմագրաւած դժուարութիւնները:

  Քեսապի պարպումով եւ տեղահանութեան հետեւանքովյատկապէս Լաթաքիոյ մէջ ապաստան գտած մեր   բոլորհայրենակիցները եւսՍՇՕՎՄի նիւթաբարոյական օժանդակութեան ներքեւ կը գտնուին:

  Այսօրսուրիաբնակ սուրիահայութիւնըյատկապէս ՀալէպիԾովափի  եւ Հոմսի շրջաններու մէջորեւէ   ժամանակէ աւելի նեղութեան ու տագնապի մէջ կը գտնուինորուն համար մեր հայրենակիցներէն  կ՛ակնկալուի նոր   աշխուժութեամբ անհրաժեշտ օգնութիւն հասցնել մի միայն ՍՇՕՎՄիսորպէսզի Մարմինս շրջաններու կարիքներուն   համաձայնիր տնօրինմամբ կատարէ օժանդակութեան փոխանցումը համապատասխան Գործադիրներուն

  Կրկին կը յիշեցնենք ՍՇՕՎՄի դրամատնային հաշուեհամարը.-

Bank:  FRANSABANK SAL, Antelias Branch, Lebanon

Account Name:  CATHOLICOSSAT ARMENIEN DE CILICIE

IBAN #:  LB87 0001 0002 4753 8500 0030 3501

Swift Code:  FSAB LBBX

Address:  Catholicossat Armenien De Cilicie

P.O. Box: 70317

Antelias-Lebanon

 

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ
ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ