Սուրիոյ ընդհանրապէս եւ Հալէպ քաղաքին մասնաւորապէս ապահովական պայմանները բարելաւուելէ ետք՝ Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինը որոշեց գործադրութեան դնել պատերազմական գործողութիւններու պատճառով վնասուած՝ կարիքաւոր հալէպահայերու գործատեղիներու նորոգութեան ծրագիրը:

Այս ծրագիրի գործադրութեան մեծապէս նպաստեցին Լոս Անճելոսի մէջ գործող Սուրիահայութեան Օժանդակութեան Մարմինը (SARF) եւ «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Ֆրանսայի մասնաճիւղը:

Արդ, նշեալ կողմերուն կը յայտնենք մեր երախտագիտական եւ շնորհակալական զգացումները եւ կը մաղթենք, որ Հալէպահայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինի ճամբով իրականացուելիք` հալէպահայութեան համար այնքան կարեւոր այս ծրագիրը՝ յաջողութեամբ պսակուի:

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ

 

Հալէպ՝ 6 Նոյեմբեր 2017