ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԹԻՒ 17

Հայրենակցական ապրումներով տոգորուած եւ երախտագիտական ջերմ զգացումներով` Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինը (ՍՇՕՎՄ) կը յայտնէ իր խորին շնորհակալութիւնը «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ՖՐԱՆՍԱՅԻ մասնաճիւղին, անոր կողմէ յաջորդաբար երկու առիթներով կատարուած 50.000 Ա.Տ. (յիսուն հազար Ամերիկեան Տոլար) կրթական օժանդակութեան համար:

ՍՇՕՎՄը բարձր գնահատելով Ֆրանսայի մասնաճիւղին ցուցաբերած մօտեցումը կը յայտնէ թէ նուիրատուութեան գումարը պիտի յատկացնէ օժանդակութեան իր ծրագիրներուն մէջ մեծապէս կարեւոր համարուած ԿՐԹԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՒԱՌին, հաւատալով, որ հայ դպրոցի գոյատեւումը կ՛երաշխաւորէ հայեցի համայնքի գոյատեւում` օժտուած ազգային ու հայրենասիրական սերունդներով եւ ծրագիրներով:  

Վարձքը կատար եւ ճիգերը անսպառ «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ՖՐԱՆՍԱՅԻ մասնաճիւղին:

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ

 

Հալէպ` 30 ՕԳՈՍՏՈՍ 2016