Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմինը (ՍՇՕՎՄ) կը յայտնէ իր գոհունակութիւնը SARFի նախաձեռնած բոլոր աշխատանքներուն նկատմամբ, բայց յատկապէս 2016ի Փետրուար 21ի դրամահաւաքի ծրագիրին առնչութեամբ:

Այս առթիւ ՍՇՕՎՄը բարձր կը գնահատէ այս նախաձեռնութիւնը եւ կը մաղթէ, որ շնորհիւ մեր հայրենակիցներու ի սպաս դրած մեծ ջանքերուն, անդուլ աշխատանքին ու անխոնջ ճիգերուն, ծրագիրը լաւագոյն ձեւով կþընթանայ եւ կը նուաճէ իր նպատակակէտը:

Վարձքը կատա°ր նախաձեռնողներուն, աշխատանքներուն մասնակցողներուն եւ նուիրատուներուն, որոնք սուրիահայութեան ապրած այս դժուարին տարիներուն նեցուկ կանգնեցան անոր ու մնացին անոր կողքին:

Մեր հայրենակիցները կը հրաւիրենք,որ անվերապահ մասնակցութիւն բերեն՝ SARFի ճամբով սուրիահայ համայնքի վերականգնումին եւ գոյերթին:

 

Ի ԴԻՄԱՑ՝

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ

 

Հալէպ՝ 20 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2016