Հաստատելով Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան Եւ Վերականգնումի Մարմինի (ՍՇՕՎՄ) կողմէ նախապէս հրատարակուած գրութիւններուն մէջ կատարուած փոխանցումը, ուշադրութեան կը յանձնենք, թէ Սուրիոյ տագնապի սկիզբէն ցայօսր, սուրիահայութեան աջակցութեան համար տարբեր երկրամասերու մէջ ծաւալուած աշխատանքներուն բերումով ՍՇՕՎՄին թէ’ Սուրիոյ տարածքին գործող հայկական բարեսիրական որեւէ միութեան, հաստատութեան կամ համայնքի յղուած օժանդակութիւնները՝ հասցէագրուած են միա’յն ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ ՍՈՒՐԻԱԲՆԱԿ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐՈՒՆ եւ ոչ թէ ողջ սուրիահայութեան:

            Կ’ակնկալենք, որ մեր ժողովուրդը կը ցուցաբերէ հասկացողութիւն, բարձր գիտակցութիւն ու համագործակցութեան ոգի, որպէսզի կարենանք միասնաբար շարունակել աշխատիլ եւ կարիքը կարիքաւորին հասցնելու նուիրական գործը յաջողութեամբ աւարտել:

Ի ԴԻՄԱՑ՝

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ

 

Հալէպ՝ 1 Դեկտեմբեր 2015