Սուրիոյ ապրած դաժան տագնապին մէջ, յատկապէս Անցնող երեք տարիներուն՝ սուրիահայութիւնը իր կեցուածքով դրսեւորեց տիպար քաղաքացիի վարք:

Սուրիահայութիւնը հաւատարիմ մնաց իր երկրին եւ համայնքին, իր եկեղեցիներուն, դպրոցներուն, ազգային, մշակութային ու մարզական կեանքին:

Այսօր, Քեսապի ազատագրումի ուրախութեամբ համակուած՝ կը շնորհաւորենք սուրիահայութիւնը, բայց մանաւանդ՝ Ծովափի շրջանի հայութիւնը եւ այս առթիւ կը յայտնենք մեր երախտագիտութիւնը Սուրիական Արաբական Հանրապետութեան Բանակին, որ բազում զոհողութիւններով Քեսապը վերադարձուց հայրենիքի գոգը:

Սուրիոյ տարածքին տիրող դժուար իրավիճակներուն մէջ, Հալէպի կացութիւնը ցայսօր կը շարունակէ ծանրագոյնը մնալ: Վերջին օրերուն, Հալէպի մէջ ընդհանրապէս եւ Նոր Գիւղի մէջ մասնաւորապէս, իրագործուած բարբարոսութիւնները, իրենց ահաւոր հետեւանքները ունեցան հալէպահայուն համար թէ՛ հաւաքական, թէ՛ անհատական իմաստներով:

Այս տաժանելի կացութեան մէջ եւս սուրիահայութեան մայրաքաղաքը համարուող հալէպահայ համայնքը կը շարունակէ իր գոյերթը, կը շարունակէ յուսալով՝ տոկալ, խրախուսանքով՝ դիմանալ եւ վերանորոգ եռանդով ու կորովով դէպ առաջ ընթանալ:

Քեսապի ազատագրումը յոյս ներշնչեց հալէպահայութեան, առ այդ, յաղթանակի ճանապարհը դէպի Հալէպ առաջնորդուելու ակնկալութեամբ յուսադրուած՝ վերականգման ծրագիրներու մշակման փորձերը հաստատումի հանգրուան փոխադրելու մթնոլորտ ստեղծուեցաւ:

Հալէպի վերակառուցման աշխատանքները գործնականացման հարթակ ուղղելու ժամակայան հասած ենք: Այսօ՛ր, հրամայականի ուժգնութիւն կը ստանայ օժանդակութիւնները Հալէպի վրայ կեդրոնացնելու պարագան:  

Արդ, կþակնկալենք մեր հայրենակիցներէն, որ մեզի հետ ձեռք-ձեռքի՝ մեր յուսադրութիւնը առաւել ամրացնեն եւ օժանդակութեան աշխատանքները շարունակելով հալէպահայ համայնքի վերաշէնման եւ վերակենդանացման նպատսեն:

Հալէպը միայն հալէպահայութեան օրրանը չէ, այլ՝ Արեւմտահայաստանէն բռնագաղթած ողջ հայութեան: Այդ սրբազան երկրէն բերուած ազգային արժէքներու շնորհիւ է, որ համայնքը այսօր այսքա՛ն հայկականութեամբ կը շարունակէ գործել:

Հալէպի յաղթանակին աւետիսը լսելու պատրաստ վիճակի մէջ ըլլալը՝ նախապատրաստութիւն կը պահանջէ:

Յուսադրուած ենք, որ մեր ակնկալութիւններուն համապատասխան արձագանգ պիտի գտնենք:

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

 ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՄԻՆ

 

Հալէպ, 16 Յունիս 2014