ԴԱՄԱՍԿԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2012-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2013

Հոգեշնորհ Տէր Գէորգ Վրդ.Պահէեան                               Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Աւետիս Ոսկանեան                                                      Հայ Առաքելական Համայնք

Տիար Ալեքսան Կարապետ                                                    ՀՅԴ

Տիար Մանուէլ Քէշիշեան                                                        Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Սիմոն Սողոմանեան                                                    Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Մովսէս Քիւրքճեան                                                       Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Նորայր Կիրակոսեան                                                  Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Ասատուր Միսիրեան                                                   ՌԱԿ

Տիար Պօղոս Քէօշկէրեան                                                        Հ.Յ.Դ.

 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2013

Հոգեշնորհ Տէր Գէորգ Վրդ.Պահէեան                               Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Աւետիս Ոսկանեան                                                      Հայ Առաքելական Համայնք

Տիար ՌաՖՖի Մարաշլեան                                                    Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Նորայր Կիրակոսեան                                                  Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Սիմոն Սողոմանեան                                                    Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Մովսէս Քիւրքճեան                                                       Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Պօղոս Քէօշկէրեան                                                        Հ.Յ.Դ.

Տիար Ասատուր Միսիրեան                                                   ՌԱԿ

 

ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2014

Հոգեշնորհ Տէր Գէորգ Վրդ.Պահէեան                               Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Աւետիս Ոսկանեան                                                      Հայ Առաքելական Համայնք

Տիար ՌաՖՖի Մարաշլեան                                                    Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Նորայր Կիրակոսեան                                                  Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Սիմոն Սողոմանեան                                                    Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Մովսէս Քիւրքճեան                                                       Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Ասատուր Միսիրեան                                                   ՌԱԿ

Տիար Պօղոս Քէօշկէրեան                                                        Հ.Յ.Դ.

Տիար Պօղոս Խաճարեան                                                         Հ.Յ.Դ.

 

ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015

Հոգեշնորհ Տէր Գէորգ Վրդ.Պահէեան                               Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Աւետիս Ոսկանեան                                                      Հայ Առաքելական Համայնք

Տիար Նորայր Կիրակոսեան                                                  Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Ասատուր Միսիրեան                                                   ՌԱԿ

Տիար Պօղոս Խաճարեան                                                         Հ.Յ.Դ.

Տիար Յակոբ ՍեՖէրեան                                                           Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Ժիրայր Թօփալեան                                                       Ս.Դ.Հ.Կ.

 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015-31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

Հոգեշնորհ Տէր Գէորգ Վրդ.Պահէեան                               Հայ Կաթողիկէ Համայնք

Տիար Աւետիս Ոսկանեան                                                      Հայ Առաքելական Համայնք

Տիար Պօղոս Խաճարեան                                                         Հ.Յ.Դ.

Տիար Նորայր Կիրակոսեան                                                  Հ.Բ.Ը.Մ.

Տիար Ասատուր Միսիրեանի                                                ՌԱԿ

Տիար Յակոբ ՍեՖէրեան                                                           Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Ժիրայր Թօփալեան                                                       Ս.Դ.Հ.Կ.

Տիար Մարտիկ Գաթաքլեան                                                 Հ.Յ.Դ.