ԴԱՄԱՍԿԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ 2012-էն 2016

  ԴԱՄԱՍԿԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2012-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2013 Հոգեշնորհ Տէր Գէորգ Վրդ.Պահէեան                               Հայ Կաթողիկէ Համայնք Տիար Աւետիս Ոսկանեան                                                      Հայ Առաքելական Համայնք Տիար Ալեքսան Կարապետ                                                    ՀՅԴ Տիար Մանուէլ Քէշիշեան                                                        Հայ Կաթողիկէ Համայնք Տիար Սիմոն Սողոմանեան                                                    Ս.Դ.Հ.Կ. Տիար Մովսէս Քիւրքճեան                                                       Ս.Դ.Հ.Կ. Տիար Նորայր Կիրակոսեան                                                  Հ.Բ.Ը.Մ. Տիար Ասատուր Միսիրեան                                                   ՌԱԿ Տիար Պօղոս Քէօշկէրեան                                                        Հ.Յ.Դ. […]

Դամասկոսի Հայութեան Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմին

ՕԳՈՍՏՈՍ 2012ին, կազմուեցաւ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-  Հոգշ. Տ. Գէորգ Վրդ. Պահէեան,      Դամասկոսի Հայ Կաթողիկէ Ժողովրդապետ Տիար Աւօ Ոսկեան,                             Ազգ. Առաջնորդարան Տիար Ալէքսան Կարապետ,              Հ.Յ.Դաշնակցութիւն  Տիար Մանուէլ Քէշիշեան,                Հայ Կաթողիկէ Եկեղէցի    Տիար Արամ Աֆարեան,                     Հայ Աւետարանական Եկղ. […]

Շրջաբերական թիւ 2 (Դամասկոս)

Դամասկահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը գաղութիս զաւակներուն կրած վնասներուն արձանագրութիւնը պիտի շարունակէ: Ուստի ԴՇՕՄ-ը կը թելադրէ գաղութիս այն հայորդիները, որոնց բնակարանները, գործատեղիները կամ ինքնաշարժները վնասուած են քաղաքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն պատճառով (բախումներ, պայթումներ, ռմբակոծումներ) անյապաղ եւ անպայման կատարեն իրենց վնասներուն արձանագրութիւնը, վնասներու կարելի եւ ըստ հնարաւորութեան հատուցման պարագաները սերտելու նպատակով: Արձանագրութեանց դիմումը կատարելու համար կը […]

Շրջաբերական թիւ 1 (Դամասկոս)

Դամասկահայութեան Շտապ Օգնութեան Մարմինը մեկնելով քաղաքի մէջ ճգնաժամի վիճակին վատթարացումէն կ’ընդլայնէ իր ծառայութեան դաշտը նախաձեռնելով գաղութիս զաւակներուն կրած վնասներուն արձանագրութիւնը: Ուստի ԴՇՕՄ-ը կը թելադրէ գաղութիս այն հայորդիները, որոնց բնակարանները, գործատեղիները կամ ինքնաշարժները վնասուած են քաղաքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն պատճառով (բախումներ, պայթումներ, ռմբակոծումներ) անյապաղ եւ անպայման կատարեն իրենց վնասներուն արձանագրութիւնը, վնասներու կարելի եւ ըստ հնարաւորութեան […]