ՕԳՈՍՏՈՍ 2012ին, կազմուեցաւ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ Շտապ Օգնութեան Գործադիր Մարմինը բաղկացած հետեւեալ անդամներէն.-

 Հոգշ. Տ. Գէորգ Վրդ. Պահէեան,      Դամասկոսի Հայ Կաթողիկէ Ժողովրդապետ

Տիար Աւօ Ոսկեան,                             Ազգ. Առաջնորդարան

Տիար Ալէքսան Կարապետ,              Հ.Յ.Դաշնակցութիւն 

Տիար Մանուէլ Քէշիշեան,                Հայ Կաթողիկէ Եկեղէցի   

Տիար Արամ Աֆարեան,                     Հայ Աւետարանական Եկղ.

Տիար Մովսէս Քիւրքճեան,               Ս.Դ.Հ.Կուսակցութիւն

Տիար Նորայր Կիրակոսեան,           Հ.Բ.Ը.Միութիւն   

Տիար Ասատուր Միսիրեան,           Ռ.Ա.Կուսակցութիւն 

Տիար Սիմոն Սողոմոնեան,             Ս.Դ.Հ.Կուսակցութիւն