Ստորեւ կը ներկայացնենք Սուրիահայութեան Նիւթական Օժանդակութիւն կատարած   նուիրապետութիւններուն, կազմակերպութիւններուն, միութիւններուն եւ անհատներուն          անունները, որոնք փոխանցուած են Սուրիահայութեան Շտապ Օգնութեան եւ Վերականգնումի Մարմնին:

Վստահաբար ներկայ անուանացանկը ժամանակի ընթացքին կը համալրուի:

Մարմինս իր երախտագիտութիւնն ու գնահատանքը կը յայտնէ մեզի զօրակցող բոլոր      նուիրատուներուն:

Շնորհակալութիւն:

Թիւ Անուն
1 Ն.Ս.Օ.Տ.ՏԳարեգին ԲԿաթողիկոս Ամենայն Հայոց ԿաթողիկոսութիւնԷջմիածին
2 Ն.Ս.Օ.Տ.ՏԱրամ ԱԿաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ԿաթողիկոսութիւնԱնթիլիաս
3 Հալէպի Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարան
4 Սուրիահայ Առաքելական Համայնք
5 Սուրիահայ Կաթողիկէ Համայնք
6 Սուրիահայ Աւետարանական Համայնք
7 Հ.Յ.Դաշնակցութեան Բիւրօ
8 Ս.Դ.Հ.Կ.
9 Հ.Յ.Դ.
10 Ռ.Ա.Կ.
11 Հ.Բ.Ը.Մ.
12 Ս.Օ.Խաչ
13 Սպահանի Հայոց Թեմ
14 Թեհրանի Հայոց Թեմ         
15 Քուէյթի եւ Շրջակայքի Հայոց Թեմ
16 Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց եւ Քաթարի  Հայոց Թեմ
17 Կիպրոսի  Հայոց  Թեմ
18 ԱՄՆ Արեւելեան Հայոց Թեմ
19 ԱՄՆ Արեւմտեան Հայոց Թեմ
20 Աւստրալիոյ Հայոց Թեմ
21 Ատրպատականի  Հայոց  Թեմ
22 Գերմանիոյ Հայոց Թեմ
23 Եգիպտոսի Հայոց Թեմ
24 Իրաքի Հայոց Թեմ  
25 Մեծն Բրիտանիոյ Հայոց Թեմ
26 Նոր Նախիջեւանի եւ Ռուսաստանի Հայոց Թեմ
27 Շուետիոյ Հայոց Թեմ
28 Ուքրանիոյ Հայոց Թեմ
29 Պրազիլիոյ Հայոց Թեմ
30 Ֆրանսայի Հայոց Թեմ
31 ԱՄՆ Արեւելեան շրջան
32 ԱՄՆ Արեւմտեան շրջան (SARF)
33 Անգլիա
34 Ապու Տապի
35 Գանատա
36 Զուցերի
37 Ֆրանսա
38 Ս.Աստուածածին Եկեղեցւոյ Թաղականութիւն
39 Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Եղբայրակցութիւն
40 Ազգային Մշակութային Միութիւն
41 Ամերիկայի Քեսապցիներու Ուսումնասիրաց Միութիւն
42 Գերմանիկ Վասպուրական Մշակութային Միութիւն
43 Կրթասիրաց Մշակութային Միութիւն
44 Մարաշի Հայրենակցական Միութիւն
45 Գարակէօզեան Հաստատութիւն
46 Կիւլպէնկեան Հաստատութիւն
47 Ճինիշեան Հաստատութիւն
48 ԱՄՆ Ուաշինկթոնի  Հ.Յ.ԴՍեպուհ Կոմիտէ
49 «Հալէպ» Հայրենակցական Բարեսիրական Հասարական Կազմակերպութիւն
50 ԱՄՆ Պոսթոնի Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղ
51 «Երկիր եւ Մշակոյթ» կազմակերպութիւն ՝
52 Հ.Բ.Գ.Ը. Միութեան Յանձնաժողով
53  ԱՄՆ Ուաշինկթոնի Ս.Խաչ եկեղեցւոյ համայնք եւ յարակից կազմակերպութիւններ
54 Քաթարի Ազգ. Վարչութիւն
55 Հալէպի Հայ Աւետարանական Գոլէճի աշակերտութիւն
56 Շարժայի Ս.Գ.Լ.Ե. Կիրակնօրեայ դպրոցի աշակերտութիւն
57 Լաթաքիոյ Ազգ.Նահատակաց Վրժ. ուսուցչական կազմ
58 Հայր Արմաշ Եպս. Նալպանտեան
59 Հայր Անդրանիկ Ծայրագոյն Վարդապետ Այվազեան
60 Վերապատուելի Փօլ Հայտոսեան
61 Հայաստանի Հանրապետութեան Հալէպի Գլխաւոր Հիւպատոս Կարէն Գրիգորեան
62 Ամերիկահայ երիտասդներ
63 «Ապու Ազիզ» Տնկիկեան Ֆոնտ
64 Radio tone Լիբանան
65 Լիբանանի «Հայաստան» Հիմնադրամ

 

Թիւ Անուն
1 Անդրէասեան Սարգիս եւ Ստեփան 
2 Առաքելեան Արսէն եւ ընկերներ
3 Ալիքեան Աշոտ
4 Ատամ Ժան Մուրատ
5 Արսլանեան Ճորճ
6 Աւետիսեան Ռաֆֆի
7 Բիւզանդեան Էրնէստ
8 Բրուտեան Օսաննա
9 Գազազեան Գառնիկի եւ Արեգի յիշատակին
10 Գազանճեան Լեւոն Յովհաննէս
11 Գազանճեան Ռաֆֆի 
12 Գազէզեան Յարութիւն
13 Գալայճեան Հերմին
14 Գալուստեան ընտանիք
15 Գահուէճեան Ալիս
16 Գասարեան Յակոբ Ճորճ եղբ.
17 Գարամանուկեան Ներսէս
18 Գէորգեան Բիւզանդ
19 Գոճանեան Յակոբ
20 Գույումճեան Մարի Մայրիկ –Կիրակոս
21 Գուրճեան Սիլվա
22 Եագուպ Պերճ
23 Եկաւեան Ինկրիտ
24 Եսայեան Արուշ
25 Եսայեան Յարութ
26 Եսայեան Քարմէն
27 Զապունեան Յարութ
28 Զարմէնեան Նազարէթ
29 Էլէյճեան Յովսէփ
30 Էսէֆեան Միհրան եւ Ազնիւ
31 Էլմաստեան Անդրանիկ
32 Թերզեան Յակոբ
33 Թիւֆէնքճեան Ճորճ եւ Հանրի
34 Թիւֆէնքճեան Ճորճ եւ Շանթ
35 Թիւֆէնքճեան ՃորճՇիրազ եւ Երուանդ
36 Թորոս Անդրանիկ
37 Լեփէճեան Միհրան
38 Կալեան Վահրամի յիշատակին
39 Կարպուշեան Երջանիկի յիշատակին
40 Հալլաճեան Գէորգ
41 Հայրապետեան Յարութ
42 Հանունիք Անդրանիկ
43 Հանունիք Խորէն
44 Հանունիք Պետրոս
45 Հատատ Ճորճ
46 Հաքիմ Ճորճ
47 Ղազարեան Արա
48 Ղազէլեան Գօգօ
49 Ղազուրեան Քեռի
50 Ճեպէճեան Այտա
51 Ճերմակեան Ստեփան
52 Մահշիկեան Սիրուն
53 Մահսերէճեան Արա
54 Մանուկեան Մաթիկ եւ Գէորգ
55 Մատթէոսեան Սարա
56 Մեսումեան Անի
57 Մինասեան Վազգէն
58 Մուրատեան Յովսէփ
59 Յարութիւնեան Կարպիս
60 Յովհաննէսեան Պետրոս
61 Ներսէսեան Աւետիս
62 Շամամեան Գօգօ
63 Շամամեան Մելքոն
64 Շիշոյեան Յովիկ Հրաչ
65 Չեմպէրճեան Գաբրիէլ
66 Չեմպէրճեան Թալին
67 Պալիօզեան Վազգէն
68 Պապիկեան Սմբատ
69 Պարտաքճեան Ժան
70 Պարտաքճեան Կարպիս
71 Պետրեան Ժէմսի յիշատակին
72 Պետրոսեան ընտանիք
73 Պէզիկեան Ալէքօ
74 Պոհչէլեան Կարպիս
75 Պոյաճեան Մարալ
76 Պոյաճեան Յակոբ
77 Պոյաճեան Վազգէն
78 Սահակեան Լեւոն
79 Սարգիսեան Հրայր
80 Սարգօ Սարգիս
81 Սեմերճեան Ռաֆֆի
82 Սիրանոսեան Գրիգոր Աւետիս
83 Սողոմոնեան Մովսէս
84 Տաղտիեվէրէնեան Սարգիս
85 Տարագճեան Ընտանիք
86 Տէյիրմէնճեան Մատլէն
87 Տիգրանեան Աբիկ
88 Փոթուկեան ընտանիք
89 Փոնթիկեան Զարեհ
90 Քիւրիւմլեան Պաղտիկ եւ Հրայր

 

Թիւ Անուն
1 لجنة سيدات مار ميخائيل للروم الأورثوذكس
2 جمعية نادي السيدات الاجتماعية الترفيهية الثقافية
3 السينودوس الانجيلي الوطني في سورية و لبنان
4 أخوية السيدة بشارة للروم الكاثوليك
5 سيدات الكنيسة الانجيلية
6 الياس زود
7 أسامة أحمد
8 عائلة اسبيرو زكور
9 أمل سعادة
10 أمل سعلوكة
11 انطوان شمعون
12 انطانيوس ابراهيم حداد
13 أيمن كوسا
14 بسام حداد
15 بشار بيطار
16 جرجي حداد
17 جورج بطرس
18 جورج خوري
19 عائلة المرحوم جورج طنوس
20 جورجيت طيار
21 جوزيف نعمة
22 حنا نصار
23 خديجة مدنية
24 خلدون صهيوني
25 ديمة استيفان
26 رفيق شبار
27 رينية فرح يعقوب
28 زينة عبد الله زكور
29 سليمان شحادة شكور
30 سناء أبو علي
31 شادي سمعان
32 صديق حبيشي
33 عبود الصغير
34 فادي فلوح
35 فرح حنا يعقوب
36 كمال فرح يعقوب
37 ليندا عبدو
38 مارين فرح يعقوب
39 ماهر لطوم
40 محمد سمير جعارة
41 نايف بصير
42 هبة العجيلي
43 هيفاء كحيلة
44 هيلين اسباتوس نصير